18.10.2022

1000 zł

Agenda ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju

CSRinfo jest partnerem, zainicjowanego przez Ministerstwo Rozwoju, „Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)”.

Wprowadzenie

Czym jest Agenda 2030?

Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisaną w 2015 r. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Agenda skupia się na trzech dużych obszarach – gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań. Cele te to m.in: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, działania z dziedziny klimatu.

Agenda 2030 to uniwersalny plan rozwoju dla świata, jednak wymaga on dostosowania do realiów każdego państwa, stąd rola krajów we wdrażaniu jest kluczowa. Złożoność i przenikanie się SDGs wymaga szerokiego zaangażowania i odpowiedzialnej współpracy. Istotne jest przy tym przełożenie globalnych celów na grunt krajowy, regionalny, lokalny i uświadomienie ich znaczenia dla każdego.

Artykuł 21 Agendy uznaje odpowiedzialność każdego państwa za jej realizację na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, z uwzględnieniem realiów, możliwości i stopnia rozwoju, w oparciu o poszanowanie narodowych polityk i priorytetów rozwoju.

Wyzwania dla krajów:

  • Wyznaczenie celów rozwojowych na szczeblu krajowym, które będą nawiązywać do celów zrównoważonego rozwoju przyjętych wraz z Agendą 2030.
  • Zapewnienie monitorowania postępów na szczeblu krajowym – dobór wskaźników, wdrożenie odpowiedniego systemu monitorowania i raportowania.
  • Budowanie partnerstwa administracji, biznesu i innych interesariuszy na rzecz nowego modelu rozwoju i realizacji SDGs.

Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

W trakcie konferencji „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich” zainicjowano partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami 46 podmiotów, na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Służyć ma kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030.

Więcej o Agendzie 2030 przeczytasz tutaj.

Sprawdź Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Poprzednie wydarzenia

Paulina Pietrzak-Gerchant

Masz Pytania?

Skontaktuj się z Opiekunem Szkolenia

600 534 785

szkolenia@csrinfo.org