O programie

Program rozwoju kompetencji ESG, na co składa się ESG

Wybierz plan rozwoju dopasowany do Twoich potrzeb!

ESG i zrównoważony rozwój to tematy o rosnącym znaczeniu w biznesie, głównie za sprawą wprowadzenia obowiązkowych regulacji unijnych. Zmiany te m.in. pociągają za sobą konieczność zdobywania wiedzy i kompetencji niezbędnych do pracy w tym obszarze.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistyczną wiedzę z tematyki związanej
z ESG i zrównoważonym rozwojem oraz zapytania naszych klientów o gotowe programy szkoleń w tym zakresie, stworzyliśmy Program rozwoju kompetencji ESG. Jego celem jest kompleksowe przygotowanie Cię do roli specjalisty/ki ESG w Twojej firmie.

Skorzystaj z wybranego pakietu szkoleniowego i rozwijaj kompetencje ESG dzięki udziałowi w wysoce merytorycznych szkoleniach, przygotowanych przez ekspertów w dziedzinie ESG i zrównoważonego rozwoju.

O „Programie rozwoju kompetencji”

W ramach Programu rozwoju kompetencji ESG masz do wyboru trzy opcje o różnym stopniu zaawansowania merytorycznego. Zdecyduj, która będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia, w oparciu o zadania jakie będziesz wykonywać w obszarze ESG w swojej firmie.

Wszystkie szkolenia zawarte w pakietach są prowadzone przez doświadczonych ekspertów. Łączą teorię z praktyką. Analizują konkretne przykłady z rynku polskiego i zagranicznego. Uczestnicząc w nich, masz gwarancję dostępu do aktualnej wiedzy z obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju w biznesie.

Specjalistyczny kurs ESG I stopnia

Kurs I Stopnia zawiera trzy szkolenia, które przekazują podstawowy zakres wiedzy dotyczący zarządzania tematyką ESG i zrównoważonego rozwoju w kontekście nowych regulacji i oczekiwań rynku.

Ukończenie kursu potwierdzone jest odpowiednim certyfikatem.

 

Kurs I stopnia obejmuje:

Kliknij w podświetloną nazwę szkolenia, by poznać jego szczegółowy program.

1.Szkolenie online ESG i zrównoważony rozwój w biznesie, dostarczające podstawowej wiedzy w tym zakresie, m.in.:

 • na czym polega odpowiedzialny biznes, zrównoważony rozwój i ESG oraz jakie przynoszą korzyści;
 • jak organizacje wpisują CSR/ESG i zrównoważony rozwój w swoją działalność;
 • jakie są obszary wdrażania dobrych praktyk oraz jakie są najczęstsze pytania o ESG.

 

2. Skondensowane szkolenie online „Strategia w systemie zarządzania ESG”, w trakcie którego dowiesz się m.in.:

Dzięki temu szkoleniu opracujesz pierwszą lub dokonasz rewizji już istniejącej strategii zrównoważonego rozwoju/ESG dla Twojej firmy w oparciu o sprawdzoną, rekomendowaną w uznanych standardach metodologię.

Program szkolenia:

Blok 1: Tworzenie strategii ESG od podstaw
 • Czego dotyczy strategia ESG?
 • Jak krok po kroku zaplanować proces budowy strategii?
 • Od misji do strategii – na jakie pytania odpowiada strategia?
 • Na czym polegają kolejne etapy budowy strategii?
 • Jakie są komponenty analizy strategicznej?
 • Jak mogę ocenić moją firmę i jej potrzeby?
Blok 2: Kierunki i cele strategii ESG
 • Jak sformułować cele?
 • Jak dobrać główne miary realizacji strategii?
 • Jak to robią inne firmy? Przykłady.
 • Praca warsztatowa.

3. Szkolenie dedykowane zasadom nowego obowiązku sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Dyrektywa CSRD. Wdrożenie, podczas którego poznasz m.in.:

 • zapisy dyrektywy CSRD oraz dowiesz się, w jakim stopniu ta regulacja będzie dotyczyć Twojej firmy;
 • sposób raportowania zgodnie z nową dyrektywą CSRD, m.in. dowiesz się jak wygląda struktura nowych europejskich standardów sprawozdawczości oraz jakie zasady raportowania wprowadzają;
 • zrozumiesz strukturę unijnych standardów sprawozdawczości ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Specjalistyczny kurs ESG II stopnia

Poziom II poszerza trzy szkolenia ujęte w Kursie I Stopnia o dodatkowe szkolenie o charakterze warsztatowym poświęcone praktycznym aspektom wdrażania strategii oraz polityki ESG.

Ukończenie kursu potwierdzone jest odpowiednim certyfikatem.

 

Kurs obejmuje:

Kliknij w podświetloną nazwę szkolenia, by poznać jego szczegółowy program.

1. Szkolenie online ESG i zrównoważony rozwój w biznesie, dostarczające podstawowej wiedzy w tym zakresie, m.in.:

 • na czym polega odpowiedzialny biznes, zrównoważony rozwój i ESG oraz jakie przynoszą korzyści;
 • jak organizacje wpisują CSR/ESG i zrównoważony rozwój w swoją działalność;
 • jakie są obszary wdrażania dobrych praktyk oraz jakie są najczęstsze pytania o ESG.

 

2. Skondensowane szkolenie online „Strategia w systemie zarządzania ESG”, dostępne jedynie w ramach Pakietu.

Dzięki temu szkoleniu opracujesz pierwszą lub dokonasz rewizji już istniejącej strategii zrównoważonego rozwoju/ESG dla Twojej firmy w oparciu o sprawdzoną, rekomendowaną w uznanych standardach metodologię.

Program szkolenia:

Blok 1: Tworzenie strategii ESG od podstaw
 • Czego dotyczy strategia ESG?
 • Jak krok po kroku zaplanować proces budowy strategii?
 • Od misji do strategii – na jakie pytania odpowiada strategia?
 • Na czym polegają kolejne etapy budowy strategii?
 • Jakie są komponenty analizy strategicznej?
 • Jak mogę ocenić moją firmę i jej potrzeby?
Blok 2: Kierunki i cele strategii ESG
 • Jak sformułować cele?
 • Jak dobrać główne miary realizacji strategii?
 • Jak to robią inne firmy? Przykłady.
 • Praca warsztatowa.

 

3. Szkolenie dedykowane zasadom nowego obowiązku sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Dyrektywa CSRD. Wdrożenie, podczas którego poznasz m.in.:

 • zapisy dyrektywy CSRD oraz dowiesz się, w jakim stopniu ta regulacja będzie dotyczyć Twojej firmy;
 • sposób raportowania zgodnie z nową dyrektywą CSRD, m.in. dowiesz się jak wygląda struktura nowych europejskich standardów sprawozdawczości oraz jakie zasady raportowania wprowadzają;
 • zrozumiesz strukturę unijnych standardów sprawozdawczości ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

 

4. Warsztat szkoleniowy „Praktyczny wymiar wdrażania polityk i strategii ESG”.

W trakcie tego szkolenia, które zostało przygotowane w formie warsztatu, dowiesz się więcej m.in. o przygotowaniu Twojej firmy do mapowania wpływów zrównoważonego rozwoju oraz planowania analizy pod kątem ryzyk i szans ESG. Poznasz dobre praktyki pomagające wdrażać cele i główne czynniki ryzyka, które mogą ten proces zdecydowanie utrudnić.

Program szkolenia warsztatowego:

 • O czym powinniśmy pamiętać w procesie budowy polityki i strategii aby zwiększyć szanse powodzenia jej wdrażania?
 • O co zadbać z myślą o późniejszym zaangażowaniu pracowników?
 • Jak wykonać analizę interesariuszy i dlaczego jest ważna? Jaka jest praktyka rynkowa?
  Praca warsztatowa na przykładach.
 • Jak się przygotować do mapowania wpływów zrównoważonego rozwoju i analizy związanych z nim ryzyk?
 • Polityki ESG a strategie – czym się różnią i jakie są korzyści ich stosowania?
 • Miejsce strategii ESG w firmie – co usprawnia i w czym pomaga?
 • Praktyczne wskazówki dot. zarządzania procesem wdrażania strategii ESG.

Specjalistyczny kurs ESG III stopnia

Kurs III stopnia obejmuje pięć szkoleń dedykowanych kontekstowi zrównoważonego rozwoju i ESG, strategii ESG oraz raportowaniu wg Dyrektywy CSRD, poszerzony o przygotowany i prowadzony przez praktyków warsztat omawiający krok po kroku proces raportowania zrównoważonego rozwoju oraz BONUS.

Ukończenie kursu potwierdzone jest odpowiednim certyfikatem.

Kurs obejmuje:

Kliknij w podświetloną nazwę szkolenia, by poznać jego szczegółowy program.

1. Szkolenie online ESG i zrównoważony rozwój w biznesie, dostarczające podstawowej wiedzy w tym zakresie, m.in.:

 • na czym polega odpowiedzialny biznes, zrównoważony rozwój i ESG oraz jakie przynoszą korzyści;
 • jak organizacje wpisują CSR/ESG i zrównoważony rozwój w swoją działalność;
 • jakie są obszary wdrażania dobrych praktyk oraz jakie są najczęstsze pytania o ESG.

 

2. Skondensowane szkolenie online „Strategia w systemie zarządzania ESG”, dostępne jedynie w ramach Pakietu.

Dzięki temu szkoleniu opracujesz pierwszą lub dokonasz rewizji już istniejącej strategii zrównoważonego rozwoju/ESG dla Twojej firmy w oparciu o sprawdzoną, rekomendowaną w uznanych standardach metodologię?

Program szkolenia:

Blok 1: Tworzenie strategii ESG od podstaw
 • Czego dotyczy strategia ESG?
 • Jak krok po kroku zaplanować proces budowy strategii?
 • Od misji do strategii – na jakie pytania odpowiada strategia?
 • Na czym polegają kolejne etapy budowy strategii?
 • Jakie są komponenty analizy strategicznej?
 • Jak mogę ocenić moją firmę i jej potrzeby?
Blok 2: Kierunki i cele strategii ESG
 • Jak sformułować cele?
 • Jak dobrać główne miary realizacji strategii?
 • Jak to robią inne firmy? Przykłady.
 • Praca warsztatowa.

 

3. Szkolenie dedykowane zasadom nowego obowiązku sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Dyrektywa CSRD. Wdrożenie, podczas którego poznasz m.in.:

 • zapisy dyrektywy CSRD oraz dowiesz się, w jakim stopniu ta regulacja będzie dotyczyć Twojej firmy;
 • sposób raportowania zgodnie z nową dyrektywą CSRD, m.in. dowiesz się jak wygląda struktura nowych europejskich standardów sprawozdawczości oraz jakie zasady raportowania wprowadzają;
 • zrozumiesz strukturę unijnych standardów sprawozdawczości ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

 

4. Warsztat szkoleniowy „Praktyczny wymiar wdrażania polityk i strategii ESG”.

W trakcie tego szkolenia, które zostało przygotowane w formie warsztatu, dowiesz się więcej m.in. o przygotowaniu Twojej firmy do mapowania wpływów zrównoważonego rozwoju oraz planowania analizy pod kątem ryzyk i szans ESG. Poznasz dobre praktyki pomagające wdrażać cele i główne czynniki ryzyka, które mogą ten proces zdecydowanie utrudnić.

Program szkolenia warsztatowego:

 • O czym powinniśmy pamiętać w procesie budowy polityki i strategii, aby zwiększyć szanse powodzenia jej wdrażania?
 • O co zadbać z myślą o późniejszym zaangażowaniu pracowników?
 • Jak wykonać analizę interesariuszy i dlaczego jest ważna? Jaka jest praktyka rynkowa?
  Praca warsztatowa na przykładach.
 • Jak się przygotować do mapowania wpływów zrównoważonego rozwoju i analizy związanych z nim ryzyk?
 • Polityki ESG a strategie – czym się różnią i jakie są korzyści ich stosowania?
 • Miejsce strategii ESG w firmie – co usprawnia i w czym pomaga?
 • Praktyczne wskazówki dot. zarządzania procesem wdrażania strategii ESG

 

5. Warsztat szkoleniowy „Raportowanie w praktyce”, podczas którego dowiesz się jak wygląda praktyka procesu raportowania zgodnie ze standardem ESRS, nauczysz się procesu analizy tematów istotnych dla Twojej firmy, a także jak dobrać wskaźniki. Porozmawiamy także o ścieżce postępowania, o rozłożeniu jej w czasie, organizacji zespołu oraz o dokumentacji na potrzeby audytu sprawozdawczości.

Program szkolenia warsztatowego:

 • Ja wygląda praktyka procesu raportowania zgodnie ze standardem ESRS?
 • Jak wytyczne dyrektywy CSRD przełożyć/uwzględnić na harmonogram prac nad raportem?
 • Jaka jest kolejność działań i decyzji związanych z procesem raportowania?
 • Ile czasu mogą zająć poszczególne etapy i co należy o nich wiedzieć „od kuchni”?
 • Co jest pomocne w procesie analizy podwójnej istotności i jak przygotować do tego firmę oraz pracowników?
 • Praca warsztatowa – analiza istotności i dobór wskaźników raportowania w praktyce
 • Pytania do raportujących pracowników – jak je przygotować?

 

BONUS!

W ramach Pakietu III „Specjalistyczny kurs ESG III stopnia” masz możliwość uczestniczyć w spotkaniu z doświadczoną audytorką raportów zrównoważonego rozwoju, raportów ESG oraz raportów niefinansowych. Z tego spotkania dowiesz się:

 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w raportowaniu?
 • Jakie błędy realnie wpływają na finalną ocenę raportu i działalności przedsiębiorstwa?
 • Jakie informacje oraz sformułowania zapalają czerwoną lampkę w głowie audytora?

Cena specjalistycznego programu rozwoju kompetencji ESG obejmuje

 • Szkolenia w formie online poprzez dedykowaną platformę ZOOM;

 • Specjalistyczne warsztaty, niedostępne w regularnej ofercie;

 • Materiały szkoleniowe – elektroniczny zeszyt szkoleniowy w formie PDF do każdego szkolenia;

 • CERTYFIKAT w formie elektronicznej, potwierdzający zdobytą wiedzę, który możesz opublikować na LinkedIn bądź w innych mediach społecznościowych. Certyfikat nie tylko wzbogaci Twoje CV, ale również podkreśli Twoje zaangażowanie w kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • 10% rabatu na szkolenie e-learningowe „Taksonomia UE. Fundamenty”.
Zapisz się

Dostępne pakiety:

Przygotowaliśmy dla Ciebie trzy pakiety o różnym stopniu zaawansowania merytorycznego.

 

Regulamin sprzedaży znajdziesz TUTAJ.

O prowadzących

Ewa Zamościńska

Ewa Zamościńska

Dyrektorka ds. doradztwa ESG i kluczowych klientów

Podczas szkoleń warsztatowych przeprowadzę Cię przez realne wyzwania związane z wdrażaniem standardów ESG. Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i prowadzeniu doradztwa strategicznego w obszarze zrównoważonego biznesu i wspieram klientów w różnych branżach, takich jak finanse, retail, FMCG, przemysł ciężki, energetyka, produkcja, przemysł wydobywczy, logistyka, i farmacja. Jako członkini zespołu CSRinfo od 2010 roku, znam tajniki skutecznego wdrażania ESG i raportowania w praktyce. Razem przyjrzymy się konkretnym przypadkom, omówimy najlepsze praktyki i skoncentrujemy się na praktycznych aspektach, abyś mógł/mogła z łatwością przekształcić zdobytą wiedzę w korzyści swojej organizacji.

Zespół Monika Michalska

Monika Michalska

Consulting Team

W trakcie szkolenia „Odpowiedzialny Biznes: ESG i Zrównoważony Rozwój” poprowadzę Cię przez fundamenty zrównoważonego rozwoju w biznesie. Z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży, codziennie wspieram klientów CSRinfo w tworzeniu odpowiedzialnego wizerunku, opracowywaniu strategii i polityk zrównoważonego rozwoju oraz raportowania ESG. Podczas szkolenia podzielę się z Tobą się nie tylko teoretyczną wiedzą, ale także praktycznymi narzędziami, które pomogą Ci we wdrożeniu zrównoważonych praktyk biznesowych. Razem spojrzymy na konkretne przypadki i najlepsze praktyki, abyś mógł/mogła z łatwością przekształcić zdobytą wiedzę w działania prowadzące do sukcesu w obszarze odpowiedzialnego biznesu.

Zespół CSRinfo Lidia Kot

Lidia Kot

Consulting Team

Z wykształcenia jestem biologiem, ale to obszar zrównoważonego rozwoju okazał się moją prawdziwą pasją. Dlatego na co dzień pracuję w konsultingu, gdzie doradzam klientom CSRinfo, pomagając im znaleźć najlepsze rozwiązania w obszarze ESG. Moje podejście wynikające z solidnego wykształcenia biologicznego pozwala na holistyczne spojrzenie na kwestie zrównoważonego rozwoju, co stanowi kluczowy element mojej roli w edukacji i doradztwie.

W ramach szkolenia „Odpowiedzialny biznes. ESG i zrównoważony rozwój” nie tylko podzielę się z Tobą moją wiedzą teoretyczną, ale także praktycznymi narzędziami, które będą dla Ciebie wsparciem w budowaniu odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Paulina Pietrzak-Gerchant

Masz Pytania?

Skontaktuj się z Opiekunem Szkolenia

600 534 785

paulina.pietrzak-gerchant@csrinfo.org