12.10.2011

Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu

Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu

Podręcznik przedstawia możliwości wykorzystania instrumentów zarządzania ryzykiem w sposób zgodny z zasadami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Podręcznik przygotowany przez Det Norske Veritas i Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK opublikowało Ministerstwo Gospodarki.

Do pobrania


Publikacja dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki

Rok wydania: 2011
Język: Polski
Instytucje: Ministerstwo Gospodarki