31.01.2024

bezpłatny zł

III Kongres ESG

III Kongres ESG stanowi arenę dyskusji dla kluczowych postaci europejskiego zrównoważonego rozwoju, z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Głównym tematem tegorocznej edycji będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi znajdą się zagadnienia społeczne, a więc „S” w ESG, natomiast sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym będą analizowane przez pryzmat zmian społecznych.

Dr Agata Molisz, konsultantka i ekspertka CSRinfo, weźmie udział w panelu o tytule „Kto zyska, a kto straci na ESG – jak przekonać nieprzekonanych?”. Podczas dyskusji skupi się na regulacjach ESG z perspektywy MŚP i podzieli się wartościowymi spostrzeżeniami na temat wprowadzania działań ESG w firmie.

III Kongres ESG logo

O kongresie

Pierwszy Kongres ESG, uruchomiony w 2022 roku, miał na celu stworzenie platformy dialogu pomiędzy różnymi sektorami, aby promować raportowanie ESG i wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju. Organizacja tego pierwszego okrągłego stołu poświęconego ESG w Polsce miała miejsce w czasie, gdy w UE zaczęto pracować nad dyrektywą CSRD i standardami raportowania zrównoważonego rozwoju.

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa to inicjatywa liderów z obszaru zrównoważonego rozwoju, którzy chcą wspierać ekosystem ESG w Europie. Kongres stanowi forum dla dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji, biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, ekspertów i mediów, z myślą o promowaniu raportowania ESG i implementacji zasad zrównoważonego rozwoju.

III Kongres ESG panel dyskusyjny

III Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju - Europa”

Prelegentki

Zespół CSRinfo Agata Molisz

Agata Molisz

Consulting team
CSRinfo

Dr Agata Molisz, konsultantka i ekspertka CSRinfo, dr nauk prawnych, wykładowczyni, szkoleniowiec, audytorka wewnętrzna w instytucjach finansowych. Specjalizuje się w analizie danych ESG, wdrażaniu strategii i polityk z zakresu ESG oraz raportowaniu niefinansowym. Autorka publikacji dot. ESG. Członkini Grupy Roboczej ds. Należytej Staranności, powołanej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, będącego organem pomocniczym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Poprzednie wydarzenia

Paulina Pietrzak-Gerchant

Masz Pytania?

Skontaktuj się z Opiekunem Szkolenia

600 534 785

szkolenia@csrinfo.org