13.06.2011

Wolontariat pracowniczy- broszura FOB

Wolontariat pracowniczy- broszura FOB

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydało broszurę dotyczącą wolontariatu pracowniczego. Została ona przygotowana w ramach prac grup roboczych firm należących do Programu Partnerstwa Forum.
Broszura uzupełnia wydany w zeszłym roku materiał dotyczący zaangażowania społecznego firmy.

Do pobrania


Wyzwania wolontariatu pracowniczego

Rok wydania: 2011
Język: polski
Instytucja: Forum Odpowiedzialnego Biznesu