Zaangażowanie społeczne

Śniadanie branżowe „Wolontariat kompetencyjny – nowy trend wolontariatu pracowniczego w Polsce”, 15.12.2015, Warszawa, CSRinfo i Bank Zachodni WBK

Jak pomagamy?

Prowadzimy procesy budowy polityki zaangażowania społecznego określającej m.in. kierunki, cele krótko i długoterminowe oraz stosowane przez firmę metody inwestycji społecznych.

Dokonujemy również rewizji istniejących polityk w celu zwiększenia ich efektywności i trafności ukierunkowania. Na potrzeby tych procesów korzystamy m.in. z metod paneli interesariuszy i badania percepcji interesariuszy.

Aktywnie promujemy  i rozwijamy praktyki wolontariatu pracowniczego w Polsce, w szczególności wolontariat kompetencyjny. Wspieramy w tym naszych klientów – szkolimy z tego zakresu i pomagamy rozwijać programy wolontariatu pracowniczego, prowadzimy ewaluację programów wolontariatu.

Wspieramy firmy na etapie decyzji o utworzeniu fundacji korporacyjnej. Pomagamy w analizie różnych modeli organizacji i zarządzania obszarem zaangażowania społecznego i inwestycji społecznych. Wspieramy działające już fundacje korporacyjne w opracowywaniu strategii, realizacji projektów i ich ewaluacji.

Projektujemy i/lub konsultujemy metody i narzędzia komunikacji firmy z jej potencjalnymi i obecnymi beneficjentami. Opracowujemy modele komunikacji celów społecznych firmy. Analizujemy i modyfikujemy kryteria oceny beneficjentów/projektów. Pomagamy w doborze i planowaniu kluczowych  programów zaangażowania społecznego.

Doświadczenie

  • Tworzenie polityk zaangażowania społecznego dla grupy kapitałowej
  • Tworzenie strategii zaangażowania społecznego
  • Tworzenie założeń merytorycznych dla czołowych programów społecznych firm
  • Ewaluacja działań społecznych
  • Edukowanie w zakresie działań społecznych
  • Wsparcie organizacji społecznych w budowie strategii

Przydatne materiały


Wolontariat kompetencyjny. Od pomysłu do sukcesu

Publikacja dotycząca wolontariatu kompetencyjnego mająca charakter poradnika zarówno dla firm jak i organizacji społecznych. Publikacja zawiera również wyniki wyjątkowej inicjatywy - międzysektorowego panelu interesariuszy dedykowanego tematyce pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego. Został on zrealizowany przy współpracy z Bankiem Zachodnim WBK.

Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu

Jedna z pierwszych publikacji na rynku prezentująca praktyki wolontariatu pracowniczego. Materiał pokazuje liczne case studies i pokazuje na co warto zwrócić uwagę przy organizacji wolontariatu pracowniczego.

Kontakt

Liliana Anam
E-mail:Liliana.Anam[at]csrinfo.org
Kom. 608 664 812

 

 

Ewa Zamościńska
E-mail:Ewa.Zamoscinska[at]csrinfo.org
Kom. 88 33 88 430