Raportowanie

Sustainability Reporting Week 2015

Jak pomagamy?

Wspieramy firmy w przygotowaniu raportów według obowiązujących międzynarodowych wytycznych i standardów:

 • GRI Standards
 • IR
 • UN GC Communication on Progress
 • Przygotowujemy firmy do wypełnienia obowiązku sprawozdawczości wynikającego z nowelizacji Ustawy o rachunkowości.

Dla naszych klientów opracowujemy:

 • Oświadczenia nt. informacji niefinansowych w Sprawozdaniu z działalności zarządu
 • Sprawozdania nt. informacji niefinansowych
 • Raporty CSR/zrównoważonego rozwoju/społeczne/ESG
 • Raporty zintegrowane
 • Przeglądy CSR, Sustainability Review
 • Podsumowania i przeglądy zestawiające informacje o firmie, jej działalności (np. w oparciu o obszary norm PN-ISO 26000)
 • Suplementy dot. wdrażania SDGs (Global Goals/Celów Zrównoważonego Rozwoju 2015-30)
 • Suplementy tematyczne dot. kwestii środowiskowych, praw człowieka, wytycznych branżowych etc.

Proces raportowania

Realizujemy pełne procesy raportowania, maksymalnie odciążając naszych klientów w intensywnych pracach nad raportami lub pomagamy im  na wybranych, kluczowych dla nich etapach. Planując przebieg projektu odpowiadamy na indywidualne potrzeby każdego z naszych klientów.

 • Pomagamy firmom i instytucjom trafnie, zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi wytycznymi, podjąć decyzje o zakresie raportu i istotności poruszanych w nim zagadnień.
 • Angażujemy w proces raportowania interesariuszy i uwzględniamy ich perspektywę.
 • Wspieramy w doborze wskaźników oraz w ich prawidłowym zaraportowaniu.
 • Opracowujemy „Climate disclosure roadmap” – mapę określającą zakres i termin ujawniania danych dot. kwestii klimatu.
 • Angażujemy pracowników i kadrę zarządzającą w proces raportowania i dobór treści. Wyjaśniamy krok po kroku co oraz w jakiej formie należy i warto zaprezentować w raporcie.
 • Realizujemy etap opracowania wskaźników własnych odpowiadających na oczekiwania inwestorów, kluczowych klientów i inwestorów, zgodne z dodatkowymi wytycznymi jakimi kieruje się klient i jego branża.
 • Opracowujemy pełną treść raportu bądź konsultujemy treść przygotowaną wstępnie przez naszego klienta.
 • Współpracujemy z grafikiem i dbamy o to, aby raport był czytelny, praktyczny i przykuwał uwagę odbiorców.
 • Pomagamy opracować i wdrożyć w życie plany komunikacji raportów.
 • Wspieramy klientów na etapie audytu raportu i określania ram sprawozdawczości na kolejne lata.

Dla doświadczonych raportujących

Dla firm już raportujących, które dążą do doskonalenia swoich praktyk sprawozdawczych oferujemy:

 • Szkolenia dla osób dołączających do zespołów raportujących.
 • Weryfikacje matrycy istotności.
 • Konsultacje przygotowanych już raportów.
 • Inspekcje raportu – ocenę raportu pod kątem struktury i prezentacji treści wraz z rekomendacjami dot. udoskonalenia raportu.

Doświadczenie

Znamy raportowanie niefinansowe od podszewki. Jako jedna z najdłużej działających na polskim rynku firm doradczych specjalizujących się w CSR i zrównoważonym rozwoju, oferujemy  klientom nasze wyjątkowe doświadczenie.  W 2009 roku pracowaliśmy już nad pierwszymi raportami CSR. Przygotowaliśmy dziesiątki raportów m.in. dla branży finansowej, energetycznej, przemysłu ciężkiego, spożywczej i retail. Wyniki naszej pracy są cenione przez firmy i nagradzane w uznanych konkursach.

Wśród naszych klientów znajdują się największe firmy, silne marki i liderzy na polskim rynku reprezentujący różne branże.

Raporty, w których opracowaniu wspieramy naszych klientów, otrzymują liczne nagrody
i wyróżnienia od początku funkcjonowania konkursu:

Nagroda główna za raport zintegrowany 2019: Grupa LPP

Nagroda GPW 2019: Grupa LPP

Wyróżnienie dziennikarzy 2019: Grupa LPP

Wyróżnienie 2018: Grupa LPP

Nagroda główna 2017: CEMEX Polska

Wyróżnienie 2017: Bank Zachodni WBK

Najlepszy debiut 2017: Lafarge

Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów 2017: Cemex Polska

Nagroda internautów 2017: Bank Zachodni WBK

Nagroda Jury dziennikarskiego 2017: Bank Zachodni WBK

Pierwsze wyróżnienie Jury dziennikarskiego 2017: Cemex

Drugie wyróżnienie Jury dziennikarskiego 2017: Lafarge

2016 Wyróżnienie Kompania Piwowarska

2015 Nagroda główna CEMEX Polska

2013 – 2014 Wyróżnienie Kompania Piwowarska

2012 Nagroda główna Kompania Piwowarska

2011 Nagroda Internautów Kompania Piwowarska

Regularnie prowadzimy szkolenia dotyczące raportowania niefinansowego i raz do roku organizujemy konferencję Raportowanie niefinansowe w Polsce.

Wsparcie rozwoju międzynarodowych standardów w Polsce

 • Jesteśmy partnerem Global Reporting Initiative (GRI). W 2009 roku, jako pierwsza organizacja w Polsce, otrzymaliśmy status Organizational Stakeholder (OS).
 • Jesteśmy GRI Data Partnerem.
 • Prowadzimy polski Rejestr Raportów i dostarczamy dane do rejestru GRI.
 • W 2016 roku byliśmy koordynatorem projektu tłumaczenia standardu GRI G4 na język polski.
 • W 2013 roku konsultowaliśmy standard raportowania zintegrowanego dla International Integrated Council (IIRC).
 • W 2019 zrealizowaliśmy polski „okrągły stół” dot. raportowania w ramach międzynarodowej inicjatywy Corporate Reporting Dialogue, zainicjowany przez IIRC, CDP, GRI i CDSB.

Współpraca z uznanymi polskimi instytucjami w zakresie promocji, badań i udoskonalania sprawozdawczości firm

 • Tworzymy wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR) Zespół ds. sprawozdawczości niefinansowej.
 • Współpracujemy z International Integrated Council (IIRC) w zakresie promocji sprawozdawczości zintegrowanej w Polsce.
 • Koordynowaliśmy prace grupy roboczej przy Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, przygotowującej rekomendacje dla Ministra Finansów w zakresie dyrektywy 2014/95/UE.
 • Przygotowaliśmy dwie edycje publikacji „Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących”.
 • W 2015 roku zorganizowaliśmy w Polsce międzynarodowe wydarzenie – Sustainability Reporting Week.
 • Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych (SEG) przy tworzeniu Standardu Informacji Niefinansowych (SIN).
 • Co roku organizujemy konferencję dot. raportowania niefinansowego i zintegrowanego. Informacje dot. poszczególnych edycji znajdziesz tutaj.

Przydatne materiały


Poradnik dla raportujących - II wydanie

Drugie wydanie poradnika dla raportujących, zawierającego zaktualizowane artykuły dot. ustawy o rachunkowości, wyselekcjonowane standardy, wskazówki dot. raportowania oraz perspektywę audytorów.

Raportowanie odpowiedzialnego biznesu 2013

Wyniki badanie przeprowadzonego wśród menedżerów na polskim rynku. Co pomaga w raportowaniu? Co je utrudnia?

5 lat raportowania odpowiedzialnego biznesu

Krótka infografika, która przedstawia trendy raportowania w Polsce.

Poradnik dla raportujących

Skondensowany poradnik raportowania prezentuje listę standardów raportowania przydatnych organizacjom oraz praktyczne wskazówki dotyczące procesu raportowania. Powstał w ramach pracy Grupy ds. monitorowania trendów CSR przy Zespole ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Ministra Gospodarki. Grupa kierowana była przez Lilianę Anam, CSRinfo.

Jak pomagamy raportującym?

Materiał informacyjny CSRinfo zawierający podstawowe informacje o nowej dyrektywie 2014/95/UE (28.06.2016).

Najnowsze trendy w Raportowaniu

Pierwsza notatka wizualna z organizowanej przez CSRinfo corocznej konferencji "Raportowanie ESG - Raportowanie niefinansowe w Polsce 2020."

Czego dzisiaj oczekują instytucje finansujące?

Druga notatka wizualna z organizowanej przez CSRinfo corocznej konferencji "Raportowanie ESG - Raportowanie niefinansowe w Polsce 2020."

Jak przygotować dobry raport ESG?

Trzecia notatka wizualna z organizowanej przez CSRinfo corocznej konferencji "Raportowanie ESG - Raportowanie niefinansowe w Polsce 2020."

Kontakt

Liliana Anam
E-mail:Liliana.Anam[at]csrinfo.org
Kom. 608 664 812

 

 

Ewa Zamościńska
E-mail:Ewa.Zamoscinska[at]csrinfo.org
Kom. 88 33 88 430