Łańcuch dostaw

Facebook CSRinfo, IV 2016

Jak pomagamy?

Pomożemy Ci trafnie i zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, podjąć decyzje dotyczące charakteru, zakresu i metod wdrożenia tematyki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w łańcuchu dostaw.

Nasze kompetencje

 • Dostosowywanie obszaru relacji z dostawcami do wytycznych i trendów ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju.
 • Opracowywanie kodeksów dla dostawców i wytycznych dotyczących kwestii CSR / ESG, tak aby służyły one zarówno działowi zakupów jak i dostawcom.
 • Wsparcie firm z łańcucha dostaw podmiotów wdrażających zasady CSR i ESG w uzupełnieniu luk blokujących wysokie pozycjonowanie w ocenie przez klienta ich podejścia do kwestii społecznych, środowiskowych i ładu organizacyjnego.
 • Analiza wytycznych międzynarodowych i branżowych dot. zrównoważonego łańcucha dostaw i rekomendacje dla firm i instytucji w tym obszarze.
 • Specjalistyczne szkolenia dla zakupowców.
 • Prowadzenie dialogu i konsultacji społecznych z udziałem dostawców.
 • Badania wśród dostawców.
 • Seminaria i szkolenia dla dostawców.
 • Przygotowywanie materiałów edukacyjnych dla dostawców.

Doświadczenie

 • Przeszkolenie grupy prawie 150 zakupowców i opracowanie kodeksu dla dostawców dla jednej z największych firm paliwowych w Polsce.
 • Prowadzenie szkoleń dla dostawców i menedżerów ds. zakupów w dużej firmie finansowej.
 • Pracowaliśmy nad wdrożeniem i przetłumaczyliśmy normę dot. zrównoważonych zakupów ISO 20400 na język polski w 2019 roku.
 • Szkolenie dot. łańcucha dostaw.
 • Szkolenie i polityki dot. praw człowieka.
 • Raporty dot. łańcucha dostaw.

Przydatne materiały


Annual CSR Outlook 2016

Doroczna publikacja CSRinfo, której Partnerem Strategicznym był Bank Zachodni WBK obejmuje trendy dotyczące łańcucha dostaw, ujęte na 1 stronie A4.

CSR w łańcuchu dostaw i partnerstwie biznesowym, 2012

Publikacja wydana przez Skandynawsko-Polską Izbę Handlową przy współpracy z CSRinfo prezentuje doświadczenia firm skandynawskich w zakresie organizacji i metod zarządzania łańcuchem dostaw

Kontakt

Liliana Anam
E-mail:Liliana.Anam[at]csrinfo.org
Kom. 608 664 812

 

 

Ewa Zamościńska
E-mail:Ewa.Zamoscinska[at]csrinfo.org
Kom. 88 33 88 430