Interesariusze

Jak pomagamy?

Prowadzimy zgodne z wytycznymi kluczowych norm i standardów procesy mapowania i dialogu z interesariuszami. Wspieramy naszych klientów w procesach poznawania, analizy i priorytetyzacji oczekiwań interesariuszy wobec nich jako odpowiedzialnych organizacji.

Zgodność z międzynarodowymi standardami

 • Wdrażamy praktyki umożliwiające firmom i instytucjom spełniać m.in. nowe wymogi zaktualizowanej normy ISO 9001:2015 w obszarze zarządzania interesariuszami.
 • Pomagamy uzupełniać luki w procesach analizy i uwzględniania perspektywy interesariuszy w systemach zarządzania opartych o standardy CSR i uwzględnianych w analizie ESG obszaru Governance – coraz częstszej stosowanej przez inwestorów.
 • Przygotowujemy i moderujemy liczne sesje dialogowe i panele interesariuszyoparte
  o międzynarodowe standardy dialogu z interesariuszami AA1000.

Doświadczenie

 • Wprowadziliśmy na polski rynek standardy dialogu z interesariuszami AA1000 i wspieramy klientów w realizacji projektów zgodnych z ich zasadami.
 • Edukujemy rynek i dzielimy się naszą wiedzą. Prowadziliśmy m.in. dwuletni ogólnopolski projekt edukacyjny na temat dialogu z interesariuszami (we współpracy z Grupą TP/ Orange Polska oraz pod patronatem Ministerstwa Gospodarki).
 • Zrealizowaliśmy wiele paneli interesariuszy i procesów dialogów dla firm m.in. z branży paliwowo-energetycznej i przemysłu ciężkiego, spożywczej i restauracyjnej.
 • Przeprowadziliśmy m.in. pierwsze w Polsce procesy dialogu z interesariuszami wg standardów AA1000 w branży finansowej, retail a także dla sektora usług HR.
 • W 2010 roku przeprowadziliśmy drugi w Polsce pełen proces dialogu z interesariuszami wspólnie z firmą Provident Polska.
 • W 2011 i 2012 roku zrealizowaliśmy projekty Akademia Dialoguoraz AA1000 w Polsce, które wprowadzały na polski rynek serię standardów AA1000 oraz promowały kulturę dialogu.

Specjalizujemy się w kompleksowych badaniach percepcji interesariuszy. Nasi klienci korzystają z ich wyników m.in. na etapie wytyczania i rewizji swoich celów strategicznych, w edukacji i motywowaniu pracowników i menedżerów do wdrażania CSR w ich obszarach kompetencji a także w projektowaniu i doborze treści raportów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Wśród naszych klientów znajdują się:

SABMiller Group, Grupa RWE, Provident Polska, Jeronimo Martins Polska, BZ WBK, ING Bank Śląski, NEUCA, Work Service, OSM, Bank Credit Agricole, Amica Wronki, ArcelorMittal Poland, LPP, Benefit Systems, PKN ORLEN, TIM, Lidl Polska, Coca-Cola HBC, Grupa Kopex, Lotniska Chopina, DB Schenker Logistics, PZU, Grupa Erbud.

Nasze kompetencje

 • Mapowanie interesariuszy
 • Metody zarządzania interesariuszami
 • Ocena ryzyka w powiązaniu z interesariuszami
 • Wyznaczenie celów w powiązaniu z oczekiwaniami interesariuszy
 • Badanie percepcji interesariuszy
 • Panele interesariuszy
 • Dialog z interesariuszami
 • Raportowanie do interesariuszy
 • Edukacja w zakresie zarządzania interesariuszami

Przydatne materiały


AA1000 Zasady Odpowiedzialności

AA1000 Zasady Odpowiedzialności (z jęz. ang. AccountAbility Principles Standard, w skrócie AA1000APS) zawiera trzy zasady przewodnie, które odnoszą się do całej serii standardów.
Zasady AA1000APS są przewodnimi zasadami w zarządzaniu interesariuszami.

AA1000 Weryfikacja

AA1000 Weryfikacja (z jęz. ang. AccountAbility Assurance Standard, w skrócie AA1000AS) jest standardem weryfikacji m.in. raportów niefinansowych.

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji 2011

Krótki, skondensowany przewodnik po zaangażowaniu interesariuszy i korzystaniu z metodologii AA1000.

Kontakt

Liliana Anam
E-mail:Liliana.Anam[at]csrinfo.org
Kom. 608 664 812

 

 

Ewa Zamościńska
E-mail:Ewa.Zamoscinska[at]csrinfo.org
Kom. 88 33 88 430