Studia podyplomowe Manager CSR

Studia podyplomowe Manager CSR
Studia podyplomowe Manager CSR
listopad 2021
Collegium Civitas, Warszawa
Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1

O STUDIACH

Studia podyplomowe Manager CSR są realizowane przez CSRinfo w ścisłej współpracy z Collegium Civitas.

studia-z-przyszlosciaStudia otrzymały nagrodę i akredytację w programie „Studia z przyszłością” za dopasowany do rynku pracy i oczekiwań oraz wyzwań gospodarczych program nauczania.

 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Manager CSR są dedykowane osobom, które:

 • chcą zdobyć nowy, coraz częściej poszukiwany na polskim i międzynarodowym rynku zawód managera CSR; dobrze pełnić funkcję związaną z CSR w obecnej organizacji lub nowej
 • poznać standardy i praktyczne ich zastosowanie
 • szukają ciekawych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego; chcą poznać osoby zajmujące się CSR
 • chcą budując swoją karierę łączyć aspekt wdrażania wartości i wysokich standardów etycznych ze skutecznym zarządzaniem procesami i projektami w organizacjach;
 • chcą stać się liderami CSR – osobami łączącymi umiejętności interpersonalne z ugruntowaną wiedzą na temat zarządzania organizacją i zespołami.
 • chcą zdobyć formalne wykształcenie
Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie kadry menedżerów i specjalistów z przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji społecznych w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania procesami CSR w organizacjach.
Uczą strategicznego podejścia do CSR i zrównoważonego rozwoju, by być wykwalifikowanym ambasadorem idei i odpowiedzialnego stylu zarządzania w organizacji.

Zdobędziesz wiedzę i kluczowe kompetencje z zakresu:

 • CSR, zrównoważonego rozwoju i zarządzania organizacją;
 • praktyk wdrażania CSR w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji, w szczególności firmy i jednostki administracji publicznej;
 • komunikacji menedżerskiej niezbędnej do efektywnego angażowania interesariuszy i zarządzania zespołem.
Atuty kierunku:
 • masz możliwość rozwinąć swoje kompetencje i poznać techniki motywowania i angażowania różnych grup interesariuszy we wdrażanie standardów CSR;
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności przydatne we wdrażaniu CSR wewnątrz organizacji;
 • techniki stosowania narzędzi CSR przedstawią Ci eksperci oraz praktycy;
 • będziesz potrafił używać swojej wiedzy do budowania kapitału społecznego, promowania i wdrażania społecznej odpowiedzialności organizacji;
 • jesteś na bieżąco informowany o wartościowych wydarzeniach z zakresu CSR.

1. Sprawdź opinie absolwentów poszczególnych edycji: SPRAWDZAM.

2. Dlaczego warto zostać Managerem CSR? Przeczytaj wywiad z naszą absolwentką: CZYTAM. 

 

PROGRAM

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Jest to 10 zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio 1 zjazd w miesiącu, co jest możliwe do udźwignięcia dla osób pracujących.

Ramowy program Studiów:*

Cały program jest przemyślany i prowadzi słuchacza krok po kroku, od ogółu do szczegółu, rozwijając nie tylko wiedzę w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, ale i praktyczne umiejętności.

MODUŁ I. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I CSR:

nadaje szeroki kontekst zrównoważonego rozwoju i CSR oraz obejmuje wiedzę dotyczącą praktyk wdrażania CSR w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy i jednostki administracji publicznej, w tym:

Zrównoważony rozwój i CSR

• Zrównoważony rozwój – kluczowe założenia, pojęcia, akty prawne i inicjatywy z perspektywy managera CSR
• Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030 (tzw. SDGs) – ich geneza, założenia, realizacja w Polsce i zagranicą
• Myślenie systemowe i wdrażanie jego zasad w praktyce (jesteśmy jedynymi studiami, na których uczysz się rozumienia myślenia systemowego poprzez grę symulacyjną)
• CSR – idea, definicja, poziom rozwoju, inicjatywy polskie i międzynarodowe ważne z perspektywy menedżera CSR – najważniejsze standardy, normy.
• Instytucjonalne ramy – rządowe ramy wspierania odpowiedzialnego zarządzania jak i społecznie odpowiedzialna administracja

Zarządzanie CSR w organizacjiZajęcia w ramach tego przedmiotu obejmują największą liczbę zajęć i koncentrują się poszczególnych obszarach zarządzania. Na każdych zajęciach słuchacz dowiaduje się jak danych obszar wygląda z poziomu standardów oraz poznaje rozwiązania praktyczne.

• Zarządzanie środowiskowe
• Zaangażowanie społeczne
• Odpowiedzialny łańcuch dostaw
• Prawa człowieka – jako pierwsi wprowadziliśmy zajęcia z tego obszaru!
• Odpowiedzialne praktyki w miejscu pracy
• Kwestie konsumenckie i klienckie
• Relacje ze środowiskiem inwestorskim

Moduł I pozwala na nabycie specjalistycznej i przekrojowej wiedzy w zakresie CSR zrównoważonego rozwoju i składa się na niego najwięcej godzin. Przygotowuje on również słuchaczy do bycia partnerem w relacji do innych funkcji w organizacji np. zakupów, pełnomocnika ds. środowiskowych czy ZSZ, marketingu, HR itd. Poszczególne zajęcia prowadzone są przez praktyków w danych obszarach. 

BONUS

W ramach tego Modułu, słuchacze DODATKOWO otrzymują:

 • wielu gości, praktyków, co pozwala słuchaczom nie tylko poznać praktykę CSR „od kuchni”, ale również poznać osoby zajmujące się tą tematyką w Polsce. W poprzednich edycjach studiów gościliśmy praktyków m.in. z Orange Polska, Banku Zachodniego WBK, Fundacji Centrum CSR.PL, mBanku, Raben, IBM, L’Oreal, PKPP „Lewiatan”, Banku Millennium, Clean Clothes Campaign, ArcelorMittal Poland, Skanska, Grupy Veolia, Adamed
 • pakiet wartościowych publikacji dla każdego słuchacza
MODUŁ II. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

wiedza z obszaru zarządzania organizacją i projektami, zarządzania strategicznego w kontekście wdrażania CSR w praktyce, w tym:

 • Strategie CSR/Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie interesariuszami
 • Zarządzanie ryzykiem zrównoważonego rozwoju
 • Raportowanie niefinansowe (m.in. wg standardu Global Reporting Initiative)
 • Ład korporacyjny, etyka, przeciwdziałanie korupcji, compliance i audyt wewnętrzny

Moduł II pozwala na zrozumienie procesów strategicznych w organizacjach, budowy strategii, zarządzania ryzykiem oraz przygotowuje do procesu raportowania niefinansowego Pozwala na poznanie szeregu standardów w praktyce. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, zajmujących się danymi obszarami w codziennej pracy.

BONUS

W ramach tego Modułu, słuchacze DODATKOWO otrzymują:

 • nagrodę za najlepszą ocenę raportu firmy na zajęciach związanych z raportowaniem CSR
 • raporty CSR, badanie dot. raportowania, standardy raportowania (w wersji elektronicznej)
MODUŁ III. KOMUNIKACJA:

praktyczne przygotowanie do skutecznej komunikacji z interesariuszami w ujęciu przemyślanej i adekwatnej do potrzeb i oczekiwań strategii a także do komunikowania poszczególnych działań z obszaru CSR m.in. z wykorzystaniem nowych mediów, w tym:

 • Komunikacja wewnętrzna angażująca pracowników
 • Komunikacja korporacyjna
 • Komunikacja kryzysowa – zajęcia łączące standardy w branży z praktyką
 • Social media – szereg inspiracji do prowadzenia komunikacji online
 • Wyjątkowy warsztat dziennikarski

Moduł III jest kluczowy w wypełnianiu roli managera CSR, który zajmuje się komunikacją i promocją tematu CSR wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.

MODUŁ IV. KOMPETENCJE SKUTECZNEGO MANAGERA CSR:

moduł rozwija osobiste kompetencje komunikacyjne i menedżerskie niezbędne do efektywnego wdrażania CSR w organizacji, angażowania interesariuszy, zarządzania zespołem i motywowania innych do działania.

 • Zarządzanie projektami i zespołami
 • Przywództwo
 • Zawód menedżera CSR

Menedżer CSR ma często trudne zadanie tworzenia zespołów roboczych składających się z osób stojących niżej jak i wyżej w hierarchii organizacji, musi je odpowiednio motywować i przekonywać, przy jednoczesnym precyzyjnym zarządzaniu projektem. Realizacja takich zadań wymaga odpowiednich kompetencji.

Zasady realizacji studiów:

Na studia składają się wykłady, dyskusje i zajęcia warsztatowe

 1. Przygotowaliśmy grę symulacyjną, która pozwala zrozumieć kwestie zrównoważonego rozwoju „na własnej skórze”
 2. Urozmaiciliśmy zajęcia krótkimi prelekcjami gości – praktyków w swoich organizacjach i dziedzinach
 3. Zaprosimy słuchaczy na wizytę studyjną w firmie, która uzmysławia jak w praktyce może wyglądać CSR w codziennej działalności operacyjnej.
 4. Zaliczenia przedmiotów wymagają aktywności na zajęciach.
Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów. Zaliczenie przedmiotów odbywa się poprzez aktywność na zajęciach lub poprzez przygotowanie prezentacji.
 • prezentacja wyników pracy rocznej. Praca roczna przygotowywana jest w grupie i ma charakter praktyczny.  W poprzednich edycjach jedna z grup miała okazję przygotować raport zrównoważonego rozwoju dla Urzędu Miasta st. Warszawy, pozostałe grupy przygotowywały strategie dla m.in. takich firm jak Kaufland, Lindorff czy Poldanor, Oknoplast, PORTA, Veolia.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

OPŁATY I REJESTRACJA

Opłaty

Opłata kwalifikacyjna (jednorazowa) – 100 zł

Czesne
w całości za rok w ratach za rok w całości za semestr
5 990 zł 6 x 1 065 zł 2 x 2 995 zł

 

Rejestracja

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! REKRUTACJA PRZEZ STRONĘ COLLEGIUM CIVITAS.

Kontakt

 • Masz pytania odnośnie programu?
 • Nie wiesz, które szkolenie wybrać dla siebie?
 • Chcesz by takie szkolenie było w Twojej firmie?
 • Chcesz by szkolenie odbyło się w Twoim mieście?
 • Chcesz dokonać rejestracji na szkolenie?

NAPISZ DO NAS: szkolenia@csrinfo.org

ZADZWOŃ: 608 664 812

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.