22.06.2010

Przewodnik CSR dla sektora budowlanego

Przewodnik CSR dla sektora budowlanego

BRC – Building Responsible Competitiveness to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, którego celem było wsparcie rozwoju odpowiedzialnego biznesu w sektorze budowlanym. Rezultatem projektu jest praktyczny materiał dla firm CSR Guidelines for the construction sector.
Projekt „BRC” trwał 18 miesięcy i angażował szereg interesariuszy z pięciu krajów: Włoch, Hiszpanii, Austrii, Węgier, Portugalii i Belgii.

Przewodnik dla firm przygotowano w oparciu o analizę 44 najlepszych praktyk oraz o warsztaty z interesariuszami. W ten sposób powstała publikacja, która ma praktyczny wymiar.

Przewodnik porusza następujące kwestie:

BHP
Ekokompatybilność
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Kwestie równych szans

Do pobrania


Broszura na temat projektu

Przewodnik można pobrać ze strony CSR Europe.