31.03.2009

Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility

Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Green paper. (COM (2001)366 final of 18.7.2001. Jest to pierwsza oficjalna komunikacja CSR Komisji Europejskiej, która prezentuje stanowisko Komisji Europejskiej, wyjaśnia koncepcję CSR, rolę biznesu w społeczeństwie oraz wewnętrzny wymiar CSR.

Do pobrania


Corporate Social Responsibility Green paper

Autor: Komisja Europejska
Rok wydania: 2001
Język: Angielski