Wyzwania komunikacji z inwestorami. Raportowanie niefinansowe w Polsce 2019

Za nami V edycja konferencji dot. raportowania niefinansowego: “Wyzwania komunikacji z inwestorami. Raportowanie niefinansowe w Polsce 2019”. W tym roku koncentrowaliśmy się na dwóch tematach: wyzwaniach komunikacji z inwestorami oraz ocenie praktyki raportowania niefinansowego.

Wyzwania komunikacji z inwestorami

Konferencja „Raportowanie niefinansowe w Polsce 2019″ przyjrzała się wyzwaniom stojącym przed spółkami dotyczącymi potrzeb inwestorów w zakresie informacji niefinansowych. Dla wielu inwestorów tematy ładu korporacyjnego, środowiskowe, społeczne czyli tzw. ESG są jednym z filarów oceny spółki na etapie due dilligence, ponieważ z tymi czynnikami związane są największe ryzyka lub szanse.

Polskie spółki otrzymują coraz więcej pytań dot. kwestii środowiskowych, szczególnie jeśli ich branża jest obciążająca środowiskowo. Firmy usługowe mogą otrzymać zapytania dotyczące np. innowacyjności.

Ocena raportowania niefinansowego

Przyglądając się praktyce raportowania niefinansowego za rok 2018 najbardziej rzuca się w oczy kwestia obowiązku UoR. Raport w tej kwestii wydało Ministerstwo Finansów. Raport i prezentację z jego ogłoszenia możesz pobrać poniżej.

Raportowanie w mediach

Podczas konferencji ogłoszono raport dotyczący obecności raportowania niefinansowego w mediach przygotowany przez CSRinfo i Instytut Monitorowania Mediów. Jak się okazuje najbardziej osadzonym w mediach jest termin „raport społeczny”. Tematyka dot. raportowania niefinansowego najczęściej była poruszana na łamach portali internetowych. Social media i prasa były kolejnymi kanałami komunikacji. Zasięg w ciągu dwóch ostatnich lat wyniósł prawie 30 mln. Więcej w raporcie, który możesz pobrać poniżej.

Program konferencji:

14:00 REJESTRACJA
14:45 POWITANIE
 

14:50-15:20

PERSPEKTYWA INWESTORA – wywiad

Krzysztof Krawczyk,  szef warszawskiego oddziału CVC Capital Partners                                                Liliana Anam, Menedżer zarządzający, CSRinfo – prowadząca wywiad

15:20-16:05 PERSPEKTYWA SPÓŁEK – panel dyskusyjny

•Beata Górniak, Dyrektor Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, PKP Energetyka

•Iza Rokicka, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, ING Bank Śląski

•Paweł Tenerowicz, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, Grupa LOTOS

•Dr Tomasz Wiśniewski, zastępca dyrektora, Dział Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów

16:05-16:25 Przerwa
16:20-16:40 RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W POLSCE 2019. BILANS OTWARCIA – prezentacja

•Liliana Anam, Menedżer zarządzający, CSRinfo

16:40-16:50 OCENA PRAKTYKI RAPORTOWANIA – prezentacja wyników raportu Ministerstwa Finansów
16:50-17:30 BŁĘDY I DOBRE PRAKTYKI RAPORTOWANIA DANYCH NIEFINANSOWYCH – panel ekspertów

•Piotr Biernacki, Wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

•Ewa Sowińska, Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

•Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie

•Ewa Zamościńska, Menedżęr Projektów, CSRinfo


ORGANIZATOR


PARTNER STRATEGICZNY


PATRONI HONOROWIPARTNER BADANIA


Materiały


Raportowanie niefinansowe w mediach 2019

Raport przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów prezentujący obecność tematyki raportowania niefinansowego w ciągu ostatnich dwóch lat w mediach.

Raport Ministerstwa Finansów dot. oceny raportowania niefinansowego

Raport Ministerstwa Finansów dot. oceny raportowania niefinansowego, prezentujący praktyczne wskazówki jak i statystyki obejmujące próbę 123 dokumentów.

Aneks do Raportu Ministerstwa Finansów

Aneks zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród raportujących.

Prezentacja z konferencji Ministerstwa Finansów 11.03.2019

Prezentacja z konferencji Ministerstwa Finansów, zaprezentowana na konferencji 11.03.2019.

Prezentacja z konferencji Raportowanie niefinansowe 2019

Prezentacja Liliany Anam z konferencji 12 marca 2019, Raportowanie niefinansowe w Polsce 2019, zawiera statystyki oraz trendy.

Wyniki konsultacji dot. aktualizacji wytycznych KE dot. raportowania niefinansowego

Wyniki konsultacji dot. aktualizacji wytycznych KE dot. raportowania niefinansowego, zawierający m.in. propozycje dot. raportowania emisyjności spółek. Do tego dokumentu podczas prezentacji trendów odnosiła się Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo.

Seeking returns on ESG - raport WEF 2019

Raport WEF opublikowany w styczniu 2019 prezentuje główne bolączki dot. raportowania danych niefinansowych i działana jakie należy przedsięwziąć by im przeciwdziałać.