Raportowanie niefinansowe w Polsce – cykl badań

Raportowanie odpowiedzialnego biznesu 2013, 09.10.2013, Warszawa

Skąd idea projektu?

W 2010 roku zaprezentowaliśmy praktykę polskiego raportowania CSR podczas konferencji
w Berlinie. Prezentacja „Marketing or reporting? Polish practice of sustainability reporting” pokazywała wyniki analizy 39 raportów CSR wydanych w okresie 2007-2009 w Polsce. Analiza raportów została uzupełniona wywiadami z firmami. To doświadczenie stało się początkiem regularnej analizy raportowania na polskim rynku.

Zdajemy sobie sprawę, że raportowanie niefinansowe jest nowością dla wielu firm. A my byliśmy świadkami powstawania pierwszych raportów. Przy wielu z nich współpracowaliśmy. Dlatego postanowiliśmy obserwować i analizować praktykę raportowania po to by dostarczyć raportującym informacji o trendach i o doświadczeniach innych menedżerów.

Jakie były kolejne badania?

W 2011 roku wydaliśmy kolejną analizę obejmującą 29 raportów wydanych w 2010 roku. Dodatkowo sprawdziliśmy, które firmy z listy 500 Rzeczpospolitej wydają raporty niefinansowe.
W 2012 roku ukazał się materiał „5 lat raportowania odpowiedzialnego biznesu w Polsce”, który zawierał dane z lat 2007-2011.
W 2013 roku wydaliśmy „Raportowanie odpowiedzialnego biznesu 2013”, które zawierało również badanie wśród menedżerów zajmujących się raportowaniem.


PartnerzyMateriały


Raportowanie odpowiedzialnego biznesu 2013

Czterostronicowa publikacja zawierająca dane dotyczące raportowania w Polsce w okresie 2007-2013 jak również wyniki badania przeprowadzonego wśród menedżerów. Co pomaga w raportowaniu? Co je utrudnia? Jak komunikować raporty? Na te pytania odpowiadają polscy menedżerowie.
Materiał uzupełniają wnioski z badania skierowanego do departamentów relacji inwestorskich w polskich spółkach giełdowych.
Patroni wydania: Global Reporting Initiative, Ministerstwo Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Partnerzy Strategiczni wydania: Kompania Piwowarska, Provident Polska

5 lat raportowania odpowiedzialnego biznesu 2012

Krótka infografika, która przedstawia dane dotyczące raportowania w Polsce za okres 2007-2011.