Praktyka raportowania niefinansowego – jak wypełnić wymogi Ustawy o rachunkowości

3 października 2017 CSRinfo wraz z wieloma instytucjami zorganizowało konferencję dotyczącą raportowania niefinansowego w kontekście Ustawy o rachunkowości. Celem wydarzenia było wyposażenie uczestników w wiedzę i wskazówki dotyczące raportowania.

Trwające 5 godzin wydarzenie składało się z 12 wystąpień, które odpowiadały poszczególnym punktom UoR. Wysoki poziom merytoryczny był możliwy dzięki współpracy wszystkich interesariuszy, na których zmiany UoR wpływają od doradców, poprzez stowarzyszenia branżowe, po regulatorów i audytorów.

Na wydarzenie zarejestrowało się 500 osób przy dostępnych 250 miejscach.

Podsumowanie konferencji wraz z materiałami i fotogalerią znajduje się tutaj.

ORGANIZATORZY


PATRONI HONOROWI

PARTNERZY


Materiały


Raportowanie niefinansowe - poradnik dla raportujących

Drugie wydanie poradnika dla raportujących, zawierającego zaktualizowane artykuły dot. ustawy o rachunkowości, wyselekcjonowane standardy, wskazówki dot. raportowania oraz perspektywę audytorów.