Ogłoszenie normy ISO26000

Ogłoszenie przyjęcia międzynarodowej normy ISO2600 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, 03.11.2010.

Czym jest norma ISO26000?

W 2005 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO powołała międzynarodową grupę roboczą ISO/TMB/WG Social Responsibility, której zadaniem było opracowanie międzynarodowej normy ISO 26000 Guidance on social responsibility.

Celem normy było osiągnięcie międzynarodowego konsensusu i porozumienia różnych grup interesariuszy w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Kiedy przyjęto normę na świecie?

Przyjęta w 2010 roku norma stanowi przewodnik dla organizacji po wdrażaniu społecznej odpowiedzialności.

Co zawiera norma?

Norma ISO 26000 zawiera:

  • definicje i zasady społecznej odpowiedzialności
  • kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności
  • wytyczne dotyczące włączania odpowiedzialności społecznej w działania całej organizacji.

Norma w polskiej wersji językowej jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Jak CSRinfo było zaangażowane w prace nad normą?

Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo brała udział w pracach międzynarodowej grupy roboczej ISO/TMB/WG Social Responsibility. W 2010 roku CSRinfo wspólnie z Ministerstwem Gospodarki oraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym zorganizowało konferencję inaugurującą ISO 26000. Liliana Anam była również tzw. Registered Presenter for ISO 26000.

Po przyjęciu normy na poziomie międzynarodowym Polski Komitet Normalizacyjny podjął prace nad jego przekładem. Bardzo aktywnie uczestniczyliśmy w tych pracach. Finalnie polska wersja normy została ogłoszona w 2012 roku.

Od czasu ogłoszenia normy promujemy ją w Polsce i mamy za sobą pierwsze na naszym rynku wdrożenia. Cały czas jesteśmy zaangażowani w popularyzację normy na poziomie międzynarodowym, biorąc regularnie udział w konferencjach ISO oraz obserwując prace Post Publication Organisation.


Partnerzy