Akademia Dialogu i standardy AA1000

Konferencja "AA1000 - międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Narzędzie zarządzania relacjami z interesariuszami", 16.06.2011, Warszawa

Skąd idea projektu dotycząca standardów AA1000?

Naszym zdaniem niski poziom dialogu z interesariuszami na polskim rynku wynika m.in. z niskiego poziomu świadomości tej praktyki jak również braku narzędzi. Dlatego chcieliśmy udostępnić serię międzynarodowych standardów wspierających organizacje w zarządzaniu interesariuszami
i w prowadzeniu dialogu z nimi. Inicjatywa przyczyniła się do popularyzacji standardów i edukacji różnych grup interesariuszy w zakresie dialogu.

Dzięki współpracy z AccountAbility, międzynarodowej organizacji, właściciela standardów, możliwe było wprowadzenie standardów na polskim. Partnerem Strategicznym inicjatywy było Orange Polska. Firma w tym czasie realizowała proces dialogu na szeroko zakrojoną skalę i mogła podzielić się
z uczestnikami spotkań swoimi bogatymi doświadczeniami. Była to bardzo cenna perspektywa dla wszystkich uczestników inicjatywy.

Na czym polegał projekt?

W 2011 roku przetłumaczyliśmy dwa standardy z serii AA1000, ponieważ trzeci (AA1000SES) był wówczas w rewizji. Ponadto zorganizowaliśmy cztery otwarte seminaria dla ponad 50 osób oraz konferencję dla 80 osób.
Projektowi towarzyszyła dedykowana strona AA1000.pl, konkursy na FB oraz działania komunikacyjne. Był to pierwszy tego typu projekt na polskim rynku.
W 2012 roku kontynuowaliśmy działania pod szyldem Akademii Dialogu.

Na czym polegała Akademia Dialogu?

Akademia Dialogu to cykl warsztatów, w którym uczestniczyły różne grupy interesariuszy lokalnych. Podczas warsztatu mogli oni poznać metodykę dialogu, przykład jego zastosowania w tak dużej organizacją jaką jest Orange Polska, a następnie przećwiczyć to na spotkaniu.

Co było najważniejszą rzeczą w projekcie?

Pokazanie, że warto korzystać z formuły dialogu proponowanej przez standard AA1000SES. Zależało nam przede wszystkim by uczestnicy Akademii wykorzystali poznaną wiedzę później. W wielu lokalizacjach nasze spotkanie Akademii było pierwszym, który gromadzi zarówno biznes, organizacje społeczne, samorząd lokalny.

Jak wyglądała Akademia?

Projekt był realizowany w 2012 roku i składał się z sześciu bezpłatnych warsztatów Akademii Dialogu przy współpracy z partnerami lokalnymi. Był to pierwszy tego typu projekt na rynku. Z jego rezultatów do dziś korzysta wiele firm i organizacji.

Uczestnicy Akademii Dialogu

97% uczestników planuje wykorzystać metodę dialogu z interesariuszami w ciągu najbliższych 2 lat
U 43% uczestników wzrosła ich wiedza na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.
40% osób stwierdziło, że nabyły nowe umiejętności w zakresie dialogu z interesariuszami.
70% osób stwierdziło, że wzrosła ich wiedza na temat prowadzenia i zaangażowania i dialogu
z interesariuszami.


Organizatorzy


Właściciel standardów


Patron honorowy


Partnerzy lokalniMateriały


AA1000 Weryfikacja

AA1000 Weryfikacja (z jęz. ang. AccountAbility Assurance Standard, w skrócie AA1000AS) jest standardem weryfikacji m.in. raportów niefinansowych.

AA1000 Zasady Odpowiedzialności

AA1000 Zasady Odpowiedzialności (z jęz. ang. AccountAbility Principles Standard, w skrócie AA1000APS) zawiera trzy zasady przewodnie, które odnoszą się do całej serii standardów.
Zasady AA1000APS są przewodnimi zasadami w zarządzaniu interesariuszami.

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji 2011

Krótki, skondensowany przewodnik po zaangażowaniu interesariuszy i korzystaniu z metodologii AA1000. Pokazuje on główne zasady dialogu jak i przykłady firm.