19.07.2011

Prawa człowieka w miejscu pracy. Międzynarodowa perspektywa

Prawa człowieka w miejscu pracy. Międzynarodowa perspektywa

Wydana wspólnie przez CSRinfo i NSZZ „Solidarność” publikacja dotyczy zagadnień praw związkowych i pracowniczych. Przedstawia problematykę naruszeń praw związkowych w międzynarodowej perspektywie jak również polską praktykę.
Publikacja uzupełniona została o najważniejsze akty prawne dotyczące miejsca pracy.

Do pobrania


Prawa człowieka w miejscu pracy. Międzynarodowa perspektywa