6.10.2017

Praktyka raportowania niefinansowego – relacja z wydarzenia

Praktyka raportowania niefinansowego – relacja z wydarzenia

Za nami konferencja „Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości”, która odbyła się 3 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju.

Znowelizowana ustawa o rachunkowości nakłada na duże podmioty obowiązek raportowania informacji niefinansowych po raz pierwszy za rok 2017. Celem konferencji było wyposażenie przedstawicieli firm objętych nowymi wymogami ustawy o rachunkowości w praktyczne wskazówki dot. procesu raportowania niefinansowego.

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy prawie 500 zarejestrowanych na konferencję osób. Wyjątkowość tej konferencji podkreśla również fakt, że tak wiele instytucji zaangażowało się w tę inicjatywę, aby jak najlepiej przygotować firmy do wypełnienia nowych wymogów ustawy o rachunkowości w zakresie raportowania niefinansowego.

BLOK 1. PRAKTYKA RAPORTOWANIA ZAGADNIEŃ NIEFINANSOWYCH

Pierwszy blok konferencji poświęcony był pięciu obszarom raportowania niefinansowego, które zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny zostać szerzej opisane przez firmy: obszar pracowniczy, kwestie poszanowania praw człowieka, kwestie społeczne, kwestie środowiskowe oraz przeciwdziałania korupcji. Swoim doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami podzielili się eksperci od lat przygotowujący bądź analizujący raporty niefinansowe.

O zagadnieniach pracowniczych rozmawiali Jacek Chmielewski, Dyrektor Departamentu Kadr z Banku Millennium oraz Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo. Prezentacje na temat poszanowania praw człowieka przedstawiła Jacqueline Kacprzak, Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami w Ministerstwie Rozwoju. Na temat kwestii społecznych rozmawiały Katarzyna Teter, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku Zachodnim WBK oraz Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Praktycznym podejściem do raportowania kwestii środowiskowych podzielili się przedstawiciele Bureau Veritas Certification: Witold Dżugan, Dyrektor certyfikacji oraz Michał Stalmach, Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju. Rozmowę na temat kwestii środowiskowych poprowadziła Liliana Anam z CSRinfo. Ostatnim punktem w pierwszym bloku konferencji były kwestie przeciwdziałania korupcji. Swoją wiedzą na ten temat podzielili się z uczestnikami profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Zbysław Dobrowolski, Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze oraz Olga Petelczyc, pełnomocnik Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych ds. CSR.

Dokonując przeglądu polityk warto pokazać co naprawdę stoi za politykami, jakie działania i programy, które składają się na wypełnianie przez firmy roli pracodawcy.

Wskaźniki powinny być adekwatne w stosunku do tego czym zajmuje się firma. Jest to szczególnie istotne przy wskaźnikach środowiskowych.

BLOK 2. RYZYKA, ISTOTNOŚĆ I STANDARDY W RAPORTOWANIU

Drugi blok konferencji dotyczył m.in. kwestii identyfikacji oraz raportowania ryzyk niefinansowych. Ten temat przybliżyli uczestnikom konferencji przedstawiciele firmy audytorskiej PwC: Anna Johnson oraz Lech Dąbrowski. W kolejnej części bloku o tym jak spośród szerokiej listy tematów wybrać te najbardziej istotne z perspektywy organizacji, które powinny być opisane w raporcie niefinansowym oraz jak ustalić istotność raportowanych aspektów rozmawiali prof. dr hab. Wanda Skoczylas ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Magdalena Raczek-Kołodyńska, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Piotr Biernacki, Wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Prezes Fundacji Standardów Raportowania.

Ryzyko to wpływ niepewności na cele. W związku z tym powinniśmy rozpatrywać ryzyka w powiązaniu z konkretnym celem i działaniami.

Trudnością przy opisie ryzyk jest… brak określonych celów. Bez nich określenie wrażliwości a ryzyka jest niemożliwe.

Zasada istotności jest podstawową zasadą w rachunkowości. Pozwala pokonać szum informacyjny i daje nam prawo do uproszczeń.

Wybór standardów raportowania

Ustawa o rachunkowości pozostawia raportującym dowolność w zakresie wyboru standardu raportowania. Jednym z najpopularniejszych na świecie jak i w Polsce standardów jest międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative. Jak korzystać z tego standardu by wypełnić obowiązki ustawy opowiedziała Liliana Anam, która była przewodniczącą Komitetu nadzorującego tłumaczenie standardu GRI na język polski. CSRinfo rozpoczęło współpracę z GRI w 2009 i obecnie firma wspiera GRI w globalnym monitoringu raportowania.

Alternatywę dla międzynarodowych standardów stanowi Standard Informacji Niefinansowych (SIN). O tym jak skorzystać z tego standardu opowiedział podczas konferencji dr Jacek Dymowski, redaktor naczelny SIN.

Standard Global Reporting Initaitive wspiera raportowanie na wielu poziomach. Najważniejsze to definiowanie treści raportu, propozycja uniwersalnych wskaźników i możliwość dokonywania porównań na poziomie międzynarodowym.

BLOK 3. SPRAWOZDANIA NIEFINANSOWE A KWESTIA AUDYTU – OBOWIĄZKI USTAWOWE I PRAKTYKA RYNKOWA

W trzecim bloku konferencji przyjrzeliśmy się bliżej roli biegłego rewidenta oraz Komisji Nadzoru Finansowego w świetle ustawy o rachunkowości. Do aktywnego udziału zaprosiliśmy audytorów z największych firm audytorskich, aby porozmawiać o tym jak może wyglądać praktyka oceny sprawozdań niefinansowych.

Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej z Ministerstwa Finansów przedstawiła prezentację dotyczącą roli biegłego rewidenta w świetle ustawy o rachunkowości. Z kolei, o tym jaka będzie rola Komisji Nadzoru Finansowego w tym zakresie przedstawiła Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej.

Jak będzie wyglądać praktyka oceny sprawozdań niefinansowych? Jak warto podejść do tego tematu w spółce? Jakie są obowiązki ustawowe a jaka praktyka rynkowa? Odpowiedzi na te pytania poszukiwano podczas panelu moderowanego przez Ewę Sowińską, Zastępcę Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W panelu wzięli udział: Krzysztof Burnos (Polska Izba Biegłych Rewidentów), Monika Jakubczyk (Deloitte), Tomasz Konieczny (PwC), Zbigniew Libera (KPMG) oraz Anna Sirocka (EY).

Relacja filmowa z wydarzenia będzie dostępna już wkrótce. Zapisz się na nasz Newsletter, a powiadomimy Cię kiedy będzie gotowa.
Wszystkie wyświetlane prezentacje podczas konferencji są do pobrania poniżej.

ORGANIZATORZY


PATRONI HONOROWI

PARTNERZY

GALERIA ZDJĘĆ

Do pobrania


Poszanowanie praw człowieka

Jacqueline Kacprzak, Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami w Ministerstwie Rozwoju

Ustalanie istotności raportowanych aspektów - kluczowe czynniki

prof. dr hab. Wanda Skoczylas, Członek Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kierownik Katedry Pomiaru i Kontroli Wyników, Wydziała Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Magda Raczek-Kołodyńska, Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Jak korzystać z międzynarodowego standardu GRI

Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo

Jak korzystać ze Standardu Informacji Niefinansowych

dr Jacek Dymowski, Niezależny doradca, Redaktor Naczelny SIN

Rola biegłego rewidenta w świetle ustawy o rachunkowości

Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów