22.06.2011

Podsumowanie konferencji „AA1000 w Polsce”

Podsumowanie konferencji „AA1000 w Polsce”

16 czerwca 2011 w Warszawie podczas konferencji „AA1000 – międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Narzędzie zarządzania relacjami z interesariuszami” ogłoszono polskie wersje dwóch międzynarodowych standardów z serii AA1000. Konferencja stanowiła punkt kulminacyjny projektu „AA1000 w Polsce” prowadzonego przez firmę edukacyjno-doradczą CSRinfo, we współpracy z międzynarodowym think-tankiem AccountAbility i Grupą TP, pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki.
Była to również pierwsza konferencja poświęcona prowadzeniu dialogu z interesariuszami z wykorzystaniem standardów AA1000. Gościem specjalnym konferencji był Kurt Ramin, Director and Global Head of Standards
w organizacji AccountAbility.

O konferencji

Konferencja rozpoczęła o 10.30 i składała z dwóch części. W pierwszej części miały miejsce prezentacje. Liliana Anam, CSRinfo wprowadziła krótko do polskiej praktyki prowadzenia dialogu z interesariuszami. Następnie Kurt Ramin, AccountAbility zaprezentował poszczególne standardy jak również opowiedział o nowym kierunku AccountAbility jakim jest budowa standardów raportowania. W ostatniej części cyklu prezentacji Monika Kulik, Grupa TP przedstawiła praktyczne doświadczenia dialogu z interesariuszami – procesu, który jest w tej chwili realizowany przez Grupę.

Po prezentacjach trwała część z pytaniami. Przez prawie godzinę eksperci odpowiadali na pytania ze strony publiczności. Dotyczyły one dialogu w Grupie TP, trendów oraz praktyki i kwestii technicznych związanych ze standardami.

Przed końcem spotkania miał miejsce kulminacyjny moment czyli… losowanie nagród wśród zebranych wizytówek. Nagrodami były znany w całej Polsce duet Serce i Rozum, pozycje książkowe z zakresu CSR jak również dzieła podopiecznych Fundacji Synapsis.

Od kuchni

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób reprezentujących środowiska biznesowe, organizacje społeczne i administrację publiczną. Przed samą konferencją odbyło się krótkie spotkanie z dziennikarzami, a po konferencji warsztat prowadzony przez Kurta Ramina. Konferencja miała miejsce w centrum PAP.

Po konferencji organizatorzy zebrali ankiety. Uczestnicy ocenili spotkanie jako dobre i bardzo dobre (!). U większości z nich wzrosła wiedza na temat zaangażowania i dialogu z interesariuszami oraz standardów AA1000. Pochwalono prowadzenie spotkania oraz możliwość przekazywania pytań w formie karteczek w ciągu trwania prezentacji.

Zdjęcia z konferencji dostępne są na facebooku.

Standardy i materiały

Podczas konferencji zaprezentowano szereg materiałów jak prezentacje, publikację i standardy. Standardy są opisane i dostępne na stronie www.AA1000.pl

Do pobrania


Prezentacja Kurta Ramina podczas konferencji

Prezentacja Kurta Ramina podczas warsztatu

Prezentacja Moniki Kulik

Prezentacja Liliany Anam

Publikacja "Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu"

Link do artykułu Kurta Ramina w jęz. angielskim