31.03.2009

Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie

Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie

Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który pokazuje, jak powszechnie rozumiana jest koncepcja odpowiedzialnego biznesu, z czym utożsamiany jest CSR i przez jakie grupy społeczne. Badanie omnibusowe przeprowadzone zostało ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków (n=1025) w dniach 05-06.02.2005 przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie.

Do pobrania


Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie

Autor: Pracownia Badań Społecznych w Sopocie
Rok wydania: 2004
Język: Polski
Instytucja: Danone, Forum Odpowiedzialnego Biznesu