31.03.2009

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Opracowanie przedstawia koncepcję odpowiedzialnego biznesu, definicję i kontekst. Publikacja podejmuje również próbę przedstawienia podejścia do budowania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. To jedna z pierwszych publikacji dotyczących tego tematu w Polsce.

Do pobrania


Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Autor: Bolesław Rok, członek Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Rok wydania: 2004
Język: Polski
Instytucja: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu