16.02.2011

Nowy podręcznik samooceny dla firm

Nowy podręcznik samooceny dla firm

Na rynku pojawił się nowy podręcznik, który umożliwia przedsiębiorcy dokonanie samooceny pod kątem CSR. Przewodnik zawiera 25 pytań, podzielonych na pięć kategorii: zarządzanie, środowisko, stosunki pracy, stosunki społeczne i środowisko biznesowe.
Przy każdym pytaniu znajdują się dodatkowe wyjaśnienia i wskazówki. Odpowiadając na pytania przedsiębiorca może dokonać samooceny.

Publikacja powstała w ramach regionalnego projektu „Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej” realizowanego przez UNDP w pięciu krajach europejskich, w tym w Polsce.

Do pobrania


Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Rok wydania: 2011
Język: Polski
Instytucja: UNDP