15.09.2010

Najnowsze dane: ESG reporting in New and Old Europe

Najnowsze dane: ESG reporting in New and Old Europe

GES Investment Services opublikował ciekawy raport prezentujący zarządzanie czynnikami ESG w krajach „starej” i „nowej” Europy.
Firma przebadała 746 europejskich przedsiębiorstw pod kątem zarządzania ryzykiem w kwestiach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Informacje o polskich firmach prezentowano w oparciu o WIG20 oraz Respect Index. Założenia metodologiczne zostały zawarte w pierwszym rozdziale publikacji.

Raport prezentuje wyniki badań w poszczególnych sferach oraz z podziałem na branże. Uwzględnia podział na „starą” i „nową” Europę, by prześledzić zmiany i wzajemny wpływ obu części kontynentu w dziedzinie raportowania czynników ESG.

Okazuje się, że kraje „nowej” Europy szybko dostrzegły wagę czynników pozafinansowych i rozwijają sprawozdawczość ESG w bardzo dobry tempie.

Do pobrania


ESG reporting in New and Old Europe

Język: Angielski
Rok wydania: 2010
Instytucja: GES Investment Services