8.02.2010

Firma=środowisko. Zeszyt 5

Firma=środowisko. Zeszyt 5

Broszura przedstawia zagadnienia wdrażania polityki prośrodowiskowej w firmie. Prezentuje proces, kwestie komunikacji i wyzwania jakie stoją przed firmą w formie porad i wskazówek.

Do pobrania


Firma=środowisko

Rok: 2010
Język: Polski
Instytucja: Forum Odpowiedzialnego Biznesu