12.10.2009

ESG in the mainstream

ESG in the mainstream

BSR opublikowało swój najnowszy raport zatytułowany „ESG in the Mainstream: The Role for Companies and Investors in Environmental, Social, and Governance Integration”.

Raport przedstawia trendy odnośnie wpływu aspektów środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym na podejmowane przez firmy decyzje inwestycyjne. Ponad to publikacja zawiera zalecenia dla firm oraz inwestorów, prezentując główne trendy:

  • Firmy nie komunikują swoich rezultatów środowiskowych, społecznych i governance inwestorom
  • Wiodącymi w integracji ESG są inwestorzy instytucjonalni
  • Integracja charakteryzuje się niszowymi produktami i usługami
  • Integracja skupia się na „istotnych” kwestiach (material issues)
  • Dane ESG podawane przez firmy są coraz lepsze
  • Obserwuje się wzrost legislacji i regulacji w obszarach ESG

Do pobrania


ESG in the Mainstream: The Role for Companies and Investors in Environmental, Social, and Governance Integration

Rok wydania: 2009
Język: Angielski
Instytucja: BSR