Reporting

Raport niefinansowy, raport społeczny, raport CSR, raport zrównoważonego rozwoju, raport GRI, raport zintegrowany, dyrektywa 2014/95/UE

Read more

Stakeholders

Mapa interesariuszy, dialog z otoczeniem, zarządzanie interesariuszami, Zainteresowane strony w normie ISO9001

Read more

CSR Strategy

Strategia zrównoważonego rozwoju, Strategia odpowiedzialnego biznesu, Polityka CSR, Cele CSR, Plan działań, Mierzenie CSR

Read more


Supply Chain

Sustainable sourcing, sustainable procurement, zakupy, zrównoważony łańcuch dostaw, ISO 20400:2015

Read more

Social Involvement

Polityka zaangażowania społecznego, wolontariat pracowniczy, wolontariat kompetencyjny, strategia fundacji korporacyjnej

Read more


Employees’ Education

Profilowany program szkoleniowy, seminaria dla kadry zarządzającej, modele rozwoju kompetencji, e-learning, aktywne warsztaty, edukacja przez działanie

Read more