Kompetencje

Sustainability Reporting Week 2015 27.10.2015 Warszawa
Sustainability Reporting Week 2015 27.10.2015 Warszawa

Doświadczenie

Jesteśmy jedną z pierwszych w naszym kraju firm doradczych specjalizujących się w usługach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Działamy w tym obszarze od 2007 roku.

Wyróżnia nas koncentracja na wspieraniu biznesu w profesjonalnej odpowiedzi na rosnące oczekiwania ze strony inwestorów, klientów i pozostałych interesariuszy w zakresie standardów działalności.

Skupiamy się na wdrażaniu międzynarodowych norm i standardów zrównoważonego rozwoju  i CSR, szczególnie cenionych przez liderów odpowiedzialnego biznesu i regulatorów.

Podczas naszej wieloletniej pracy z najbardziej uznanymi markami na polskim rynku pomagaliśmy naszym klientom na każdym etapie ich rozwoju praktyk CSR/ESG.

Twój doradca w zakresie CSR/ESG/ZR Świetny edukator Ekspert we wdrażaniu
standardów
Ambasador CSR
Tworzyliśmy pierwsze kompleksowe strategie i polityki CSR liderów na polskim rynku.

Numer 1 w zakresie raportowania niefinansowego.

Realizujemy kilkadziesiąt projektów doradczych rocznie.

Ponad 600 przeszkolonych
organizacji i instytucji.14 autorskich programów
szkoleń.Formaty stacjonarne i online.

6 edycji studiów podyplomowych„Manager CSR”.

Pierwsze wdrożenia ISO26000,
GRI G3, GRI G4, GRI Standards,
AA1000 SES, <IR>, UN GCPrzeprowadziliśmy pierwsze w Polsce konsultacje z interesariuszami i sesje dialogowe wg standardu AA1000 w branży finansowej i retail.
Liczne publikacje, poradniki
i badania praktyk CSR.Polski GRI Data Partner.Rejestrraportow.pl

Cykliczne konferencje i wydarzenia np. Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu, Konferencja Raportowanie Niefinansowe.

Standardy CSR

Eksperci we wdrażaniu najważniejszych standardów CSR

Pracujemy w oparciu o międzynarodowe standardy. Wprowadzamy je na polski rynek i promujemy. Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, właścicielami standardów.

Normy ISO AA1000 GRI International <IR> Framework
Udział w tworzeniu normy ISO26000 na poziomie międzynarodowym

Udział ISO26000
w wprowadzaniu normy na polski rynek

Tłumaczenie normy ISO20400

Pierwsze wdrożenia
w Polsce

Szkolenia

Współpraca z właścicielem standardu AccountAbility

Wprowadzenie AA1000 na polski rynek

Tłumaczenie AA1000

Pierwsze wdrożenia

Doświadczenie w zakresie dialogu i paneli z interesariuszami powyżej średniej rynkowej

Ekspert w raportowaniu wg standardu GRI – ponadprzeciętne doświadczenie rynkowe

 

Współpraca z GRI od 2009 roku

GRI Data Partner

Wprowadzenie polskiej wersji standardu GRI G4

Szkolenia z raportowania niefinansowego od 2008 roku

Współpraca z IIRC od 2017

 

Konsultacja standardu

 

Corporate Reporting Dialogue – partner w Polsce

Wdrożenia na polskim rynku

Nagrodzone raporty

Co to oznacza dla Ciebie? Wiedzę, doświadczenia i kompetencje sprawdzone w praktyce.

  • Jesteśmy w stanie przeprowadzić każde wdrożenie z zakresu CSR/ZR/ESG.
  • Nasz zespół tworzą najlepsi konsultanci i trenerzy na polskim rynku, łączący unikalne kompetencje realizacji projektów z umiejętnościami trenerskimi.
  • Dysponujemy wypracowanymi metodami wdrożeń CSR/ZR/ESG, opartymi o międzynarodowe standardy.

Czego możesz od nas oczekiwać?

  • Dyscypliny projektowej.
  • Gwarancji terminowego wdrożenia.
  • Budowy kapitału społecznego wokół tematyki CSR/ZR/ESG.
  • Komunikacji efektów.

 

Komunikacja

Ciekawi nas i pasjonuje temat budowania odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. Potrafimy przekazać naszą wiedzę w prosty i zrozumiały sposób. Nasze materiały są zwięzłe, a spotkania skondensowane. Każdy projekt komunikuje kontekst odpowiedzialnego biznesu wszystkim interesariuszom.