2.03.2011

CSR na Mazowszu- publikacja

CSR na Mazowszu- publikacja

W ramach projektu CSR na Mazowszu wydano publikację, która zawiera wyniki badania stanu świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu na Mazowszu.
Projekt koncentruje się na zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw mazowieckich w zakresie CSR poprzez budowanie świadomosci i wzrostu wiedzy wśród pracodawców i pracowników.

Do pobrania


Odpowiedzialny biznes. Dialog społeczny. Nowoczesne mazowsze.

Rok: 2011
Język: Polski
Instytucja: OPZZ Konfederacja Pracy