14.04.2009

Corporate citizenship: Profiting from a sustainable business

Corporate citizenship: Profiting from a sustainable business

Badawcza jednostka The Economist ogłosiła wyniki badania wśród amerykańskich respondentów na temat społecznej odpowiedzialności. W sumie 566 ankiet uzupełniło o 16 wywiadów z ekspertami i menedżerami.

Do pobrania


Corporate citizenship: Profiting from a sustainable business

Rok wydania: 2008
Język: Angielski
Instytucja: EIU