31.03.2009

Campaign Report on European CSR excellence 2003-2004

Campaign Report on European CSR excellence 2003-2004

Raport dotyczący przebiegu i wyników europejskiej kampanii na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Publikacja przede wszystkim przedstawia relacje pomiędzy biznesem a społeczeństwem, korzyści z zaganżowania firm w społeczną odpowiedzialność biznesu. Na końcu raport prezentuje inicjatywy i działania w poszczególnych krajach UE. Ponadto zawiera słowniczek wraz z odnośnikami do stron www.

Do pobrania


Campaign Report on European CSR excellence 2003-2004

Redakcja: Niels Hojensgard
Rok wydania: 2005
Język: Angielski
Instytucje: The Copenhangen Centre