Ikona Zegara 2min.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY METODĄ ROZWOJU KOMPETENCJI

Zapraszamy do korzystania z najnowszej publikacji poradnikowej CSRinfo i Banku Zachodniego WBK. Jak działa pracowniczy wolontariat kompetencyjny, co go wyróżnia i komu przynosi korzyści? Jakie czynniki sukcesu tej wyjątkowej formy wolontariatu widzą liderzy zmian społecznych, pracodawcy i wolontariusze?

„Wolontariat kompetencyjny. Od pomysłu do sukcesu. Przewodnik po wolontariacie pracowniczym” to najnowsza publikacja CSRinfo przygotowana we ścisłej współpracy z Bankiem Zachodnim WBK. Opracowanie treści publikacji wsparło szerokie grono ekspertów i praktyków wdrażania pozytywnych zmian społecznych środowiska organizacji społecznych, uczelni wyższych i firm. Patronat honorowy nad publikacją objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Przewodnik zawiera m.in. dekalog skutecznego pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego i część poświęconą możliwym różnicom w rozumieniu tej formy działań społecznych. Pracodawcy, organizacje społeczne i potencjalni wolontariusze kompetencyjni znajdą w niej praktyczne wskazówki wdrażania pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego.

Publikacja zawiera wnioski z przeprowadzonego badania pracowników Banku Zachodniego WBK, pracodawców oraz ich potencjalnych partnerów społecznych – uczelni, szkół i organizacji. Czytelnicy mają również możliwość skorzystania z podpowiedzi uczestników wyjątkowego spotkania – panelu interesariuszy Banku Zachodniego WBK, który dotyczył potrzeb i możliwości rozwoju pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego w Polsce.

Co wyróżnia pracowniczy wolontariat kompetencyjny?

Organizacje społeczne, przedstawiciele środowiska akademickiego i szkół a także realizujący już programy wolontariatu przedsiębiorcy widzą potrzebę i liczne korzyści pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego. Jest to praktyka, w której pracownicy-wolontariusze, przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym ze strony pracodawcy, dobrowolnie dzielą się z beneficjentami wolontariatu swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonywanego zawodu.

„Transfer wiedzy, wzrost zaangażowania obu stron. Wymiana doświadczeń.” – tego typu korzyści podkreślali badani przez CSRinfo i Bank Zachodni WBK przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych.

Opinie pracowników

79% z ponad 1400 badanych pracowników Banku Zachodniego WBK jest zdania, że pracodawcy powinni wspierać pracowników w realizacji wolontariatu pracowniczego, ponieważ może on przynieść duże korzyści tym, którym pomagają wolontariusze. 57% z nich wskazuje, że należy wdrażać tą praktykę, ponieważ rozwija ona umiejętności i przynosi nowe doświadczenia pracownikom, którzy angażują się w wolontariat.

„Rozwijamy swoje kompetencje i nabywamy nowe umiejętności”; „To co robię, dzielenie się wiedzą, użyczanie moich umiejętności, sprawia mi przyjemność.” „Ta współpraca daje mi szansę na nauczenie się czegoś nowego – innej optyki, innego podejścia, zrozumienia zupełnie innych wyzwań (…)”; „Wolontariat to konkretne działania, w których można się bezpośrednio sprawdzić kompetencyjnie, (…) zadania, które są zupełnie inne i dają nowe doświadczenia odkrywające inne kompetencje osobiste.” – to opinie pracowników działających jako wolontariusze kompetencyjni, których wypowiedzi przytacza publikacja.

Publikacja dostępna jest tutaj oraz na stronach Banku Zachodniego WBK.

wróć do wszystkich wpisów