Ikona Zegara 0min.

WHAT DO BUSINESSES THINK ABOUT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY? A COMPARISON OF ATTITUDES AND PRACTICES IN HUNGARY, POLAND AND SLOVAKIA

Raport z badania przeprowadzonego przez Bank Światowy w Europie Środkowo-Wschodniej na temat postaw wobec społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie zostało przeprowadzone wśród firm. Badanie skupiło się na rozumieniu społecznej odpowiedzialności biznesu, identyfikacji grup interesariuszy, działań społecznych i środowiskowych, korzyści z CSR jak również barier we wdrażaniu tej koncepcji.

wróć do wszystkich wpisów