Ikona Zegara 0min.

PRAWA CZŁOWIEKA W MIEJSCU PRACY. MIĘDZYNARODOWA PERSPEKTYWA

Wydana wspólnie przez CSRinfo i NSZZ „Solidarność” publikacja dotyczy zagadnień praw związkowych i pracowniczych. Przedstawia problematykę naruszeń praw związkowych w międzynarodowej perspektywie jak również polską praktykę.
Publikacja uzupełniona została o najważniejsze akty prawne dotyczące miejsca pracy.

wróć do wszystkich wpisów