Ikona Zegara 1min.

CSR W ŁAŃCUCHU DOSTAW I W PARTNERSTWIE BIZNESOWYM

Prezentujemy publikację pt. „CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym”. Doświadczenia firm skandynawskich”, opracowaną przez Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą(SPCC) we współpracy z CSRinfo, Fortum i Electrolux.

Publikacja jest efektem zainicjowanego przez CSRinfo projektu edukacyjnego. Projekt przeprowadzono wspólnie z SPCC, której członkowie mają szczególnie bogate doświadczenia w zakresie współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi.

Najczęściej stosowane przez firmy skandynawski narzędzia i mechanizmy na rzecz udoskonalania łańcucha dostaw i pogłębiania współpracy dotyczą:

  • określania zasad współpracy, które często obejmują szereg wymogów
    wobec dostawców, podwykonawców i pozwalają zarządzać firmom ich wpływem środowiskowymi i społecznym.
  • monitorowania spełniania warunków przez dostawców, podwykonawców.
  • wspierania dostawców i podwykonawców w ich rozwoju.
  • wspólne z dostawcami i partnerami biznesowymi projekty nowych
    produktów i usług.
  • prowadzenie wspólnych inicjatyw i projektów społecznych z dostawcami i partnerami biznesowymi.

Korzyści z takich praktyk leżą po obu stronach, zarówno firmy, która rozwija oparte o zaufanie relacje z dostawcami, dostarczającymi produkty odpowiadające jej wysokim standardom po konkurencyjnych cenach, jak i dostawcy, który ma zapewniony rynek zbytu i jednocześnie poprawia swoją pozycję na rynku poprzez spełnianie stawianych przez firmę wymogów.

W publikacji przedstawiono praktyki CSR w obszarze łańcucha dostaw oraz współpracy z poddostawcami i partnerami biznesowymi 15. skandynawskich firm działających w Polsce, w tym największych znanych marek.

wróć do wszystkich wpisów