Ikona Zegara 0min.

CSR NA LUBELSZCZYŹNIE – PODSUMOWANIE PROJEKTU

W grudniu 2009 roku zakończył się trwający przez całą jesień projekt promocji społecznej odpowiedzialności biznesu na Lubelszczyźnie.
Projekt powstał z inicjatywy Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, a wsparło go od strony merytorycznej CSRinfo.

W jego ramach odbyło się pięć seminariów promujących odpowiedzialny biznes w: Chełmie, Świdniku, Zamościu, Puławach i Lublinie.

Wzięło w nich udział 250 osób, wśród których byli zarówno przedsiębiorcy (15,2%), pracownicy firm (38%), przedstawiciele samorządów (8,8%), działacze NGO (12%), a także przedstawiciele społeczności lokalnej (26%).

Uczestnicy reprezentowali różne grupy wiekowe – głównie były to osoby w wieku produkcyjnym 18-64 lata. Ponad połowa osób, które uczestniczyły w seminariach miała wyższe wykształcenie (62,4%).

Spotkania prezentowały CSR w teorii i w praktyce. Przybliżały uczestnikom praktyczne działania na przykładach konkretnych firm np. BGŻ, British American Tobacco, Provident Polska czy Zakładów Azotowych Puławy. Pozwalały również na wyrażenie wątpliwości i zapytań w drodze dyskusji, prowadzonych przez osoby ze świata akademickiego.

wróć do wszystkich wpisów