Ikona Zegara 0min.

BADANIE DOTYCZĄCE CSR W ZACHODNIOPORSKIEM

W ramach projektu „CSR – wspólna sprawa” instytut badawczy Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywni dla Szczecina przeprowadził badanie: „Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu”.

Jego celem było m.in.: określenie poziomu świadomości i percepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród małych i średnich przedsiębiorstw regionu, zdefiniowanie głównych barier wdrażania narzędzi CSR, przygotowanie rekomendacji działań.
Badanie zrealizowane zostało metodą Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) na próbie N=4 przedstawicieli firm oraz metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie N=200 firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie 4 wywiadów IDI opisane zostały dwie firmy jako studium przypadku podmiotów mających pozytywne doświadczenia z realizacją działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wyniki badania zostały opatrzone komentarzem eksperta z dziedziny CSR.

wróć do wszystkich wpisów