12.01.2012

Badania na temat dialogu z interesariuszami od PKPP Lewiatan

Badania na temat dialogu z interesariuszami od PKPP Lewiatan

Publikacja „Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce” to efekt projektu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz firmy doradczej Deloitte, którego celem jest promocja dialogu z interesariuszami wśród polskich przedsiębiorców.

Głównym założeniem raportu jest diagnoza współczesnego dialogu z interesariuszami, określenie głównych błędów i barier w rozwoju tego procesu w Polsce oraz stworzenie zestawu rekomendacji w celu jego usprawnienia.

Raport skupia się na trzech podstawowych grupach interesariuszy: pracownikach, klientach oraz organizacjach pozarządowych. Każda z tych grup została przeanalizowana pod kątem: kluczowych korzyści z prowadzenia dialogu, najważniejszych ograniczeń i rekomendowanych form dialogu.

Do pobrania


Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce

Rok wydania: 2012
Język: Polski
Instytucje: PKPP Lewiatan