Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

Strategia CSR

Jak pomagamy?

Na co dzień kompleksowo wspieramy firmy i instytucje w zakresie wytyczania, wdrażania
i monitorowania strategii zrównoważonego rozwoju/ odpowiedzialnego biznesu, strategii zintegrowanych, polityk i długofalowych programów CSR.

Możemy pomóc Ci nie tylko przy tworzeniu strategii, ale również jej aktualizacji, przeglądów. Dostosowujemy strategie międzynarodowe do polskiego rynku i kaskadujemy strategię spółki dominującej na spółki Grupy.

Wytyczamy z klientami cele strategiczne od etapu analizy strategicznej po dobór realizujących je inicjatyw i miar realizacji. Dobieramy mierniki pasujące do firmy i istniejących w niej procesów.

Wesprzemy Cię również w przełożeniu celów strategicznych na konkretne plany operacyjne
i metody
wdrażania CSR w praktyce.

Przykłady z naszych doświadczeń obejmują:

 • Tworzenie strategii dla grup kapitałowych
 • Warsztaty strategiczne dla zarządów, kadry menedżerskiej
 • Konsultacja strategii CSR
 • Regularne przeglądy strategii
 • Rewizję, aktualizację strategii
 • Polityki CSR, Polityka CSR w miejscu pracy, Polityki zaangażowania społecznego, Polityki środowiskowe
 • Analizy strategiczne, Diagnoza CSR
 • Komunikację strategii

Czego możesz od nas oczekiwać?

 • Przejrzystej ścieżki działań
 • Dyscypliny projektowej
 • Budowy kapitału społecznego wokół tematyki CSR

Przydatne materiały


Jak zyskać na odpowiedzialności?

Wydana przez nas krótka publikacja dla CEO i executives pokazująca w przekrojowy sposób tematykę zarządzania CSR, w tym strategii.

Poradnik odpowiedzialnego biznesu dla zarządzających. Poradnik dla członków rad nadzorczych

Wydana przez nas czterostronicowe opracowanie, które w pigułce ujmuje czy jest CSR w XXI w. Zawiera również dwie tzw. checklisty. Jedną dla zarządu a drugą dla rady nadzorczej.

Rok z lotu ptaka

Prosta formatka A1, która pozwoli umieścić Ci najważniejsze projekty w skali roku. Możesz wykorzystać ją do pracy własnej lub zespołowej. Zaplanuj najważniejsze działania w skali roku.

Kontakt

Liliana Anam
E-mail:Liliana.Anam[at]csrinfo.org
Kom. 608 664 812

 

 

Ewa Zamościńska
E-mail:Ewa.Zamoscinska[at]csrinfo.org
Kom. 88 33 88 430