Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

Standardy CSR

Ogłoszenie przyjęcia międzynarodowej normy ISO2600 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, 03.11.2010.

JAK POMAGAMY?

Jesteśmy ekspertami we wdrażaniu wiodących standardów CSR, w tym GRI, norma ISO26000 czy seria AA1000. Potrafimy je zintegrować z istniejącymi w organizacji procesami.

Możemy pomóc Ci przełożyć normy i standardy na specyfikę naszego regionu i Twojej branży, tak by stanowiły rzeczywiste wsparcie dla działań, były maksymalnie przyjazne i przydatne menedżerom
i pracownikom.

Wdrażamy modele i narzędzia, które służą naszym klientom w codziennym posiłkowaniu się normami
i standardami w sposób, który zwiększa efektywność ich działań oraz trafność podejmowanych decyzji.

Aktywnie promujemy wykorzystywanie w praktyce normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000,
w której opracowywaniu braliśmy udział na poziomie międzynarodowym jak również w polskim tłumaczeniu. Wdrażamy ISO 26000 u naszych klientów i korzystamy z ISO 26000 w procesach wytyczania celów strategicznych CSR i zrównoważonego rozwoju.

Pomagaliśmy przy wdrożeniu takich standardów jak m.in. GRI G3, G3.1, G4, PN:ISO26000:2012, ISO9001:2015 w zakresie zarządzania interesariuszami, AA1000, UN Global Compact, SA8000, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Na co dzień w naszej pracy, bierzemy pod uwagę szereg międzynarodowych wytycznych.


Przydatne materiały


Jak zyskać na odpowiedzialności?

Wydana przez nas krótka publikacja dla CEO i executives pokazująca w przekrojowy sposób tematykę zarządzania CSR, w tym strategii. Przewodnik wyjaśnia również założenia normy ISO26000.

Kontakt

Liliana Anam
E-mail:Liliana.Anam[at]csrinfo.org
Kom. 608 664 812

 

 

Ewa Zamościńska
E-mail:Ewa.Zamoscinska[at]csrinfo.org
Kom. 88 33 88 430