Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

Łańcuch dostaw

Facebook CSRinfo, IV 2016

Pomożemy Ci trafnie i zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, podjąć decyzje dotyczące charakteru, zakresu i metod wdrożenia tematyki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w łańcuchu dostaw.

Pomagamy naszym klientom przy:

  • Prowadzeniu dialogu, panelach z dostawcami,
  • Badaniach wśród dostawców jak i zakupowców,
  • Analizie wytycznych międzynarodowych i branżowych dot. zrównoważonego łańcucha dostaw,
  • Specjalistycznych szkoleń dla zakupowców,
  • Seminariów i szkoleń wśród dostawców,
  • Opracowywaniu kodeksu dla dostawców. Dbamy o to by kodeks dla dostawców służył zarówno działowi zakupów jak i dostawcom,
  • Przygotowywaniu materiałów edukacyjnych dla dostawców.

Nasze doświadczenia obejmują m.in. przeszkolenie grupy prawie 150 zakupowców i opracowania kodeksu dla dostawców dla jednej z największych firm w Polsce.


Przydatne materiały


Annual CSR Outlook 2016, 2016

Doroczna publikacja CSRinfo, której Partnerem Strategicznym był Bank Zachodni WBK obejmuje trendy dotyczące łańcucha dostaw, ujęte na 1 stronie A4.

CSR w łańcuchu dostaw i partnerstwie biznesowym, 2012

Publikacja wydana przez Skandynawsko-Polską Izbę Handlową przy współpracy z CSRinfo prezentuje doświadczenia firm skandynawskich w zakresie organizacji i metod zarządzania łańcuchem dostaw

Kontakt

Liliana Anam
E-mail:Liliana.Anam[at]csrinfo.org
Kom. 608 664 812

 

 

Ewa Zamościńska
E-mail:Ewa.Zamoscinska[at]csrinfo.org
Kom. 88 33 88 430