Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

Interesariusze

JAK POMAGAMY?

Projektujemy i wdrażamy systemowe modele komunikacji z interesariuszami.

Prowadzimy zgodny z wytycznymi kluczowych norm i standardów CSR proces mapowania i dialogu
z interesariuszami. Wspieramy naszych klientów w procesach poznawania, analizy i priorytetyzacji oczekiwań interesariuszy wobec nich jako odpowiedzialnych organizacji.

Wdrażamy praktyki umożliwiające firmom i instytucjom spełniać nowe wymogi zaktualizowanej normy ISO9001:2015 w obszarze zarzadzania interesariuszami.

Przygotowujemy i moderujemy liczne sesje dialogowe i panele interesariuszy oparte
o międzynarodowe standardy dialogu z interesariuszami AA1000. Przeprowadziliśmy m.in. pierwszy proces dialogu z interesariuszami w Polsce w branży finansowej.

Specjalizujemy się w kompleksowych badaniach percepcji interesariuszy. Nasi klienci korzystają
z ich wyników m.in. na etapie wytyczania i rewizji swoich celów strategicznych, w edukacji
i motywowaniu pracowników i menedżerów do wdrażania CSR w ich obszarach kompetencji a także w projektowaniu i doborze treści raportów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Nasze doświadczenia obejmują:

  • Mapowanie interesariuszy
  • Metody zarządzania interesariuszami
  • Ocena ryzyka w powiązaniu z interesariuszami
  • Wyznaczenie celów w powiązaniu z oczekiwaniami interesariuszy
  • Badanie percepcji interesariuszy
  • Panele interesariuszy
  • Dialog z interesariuszami
  • Raportowanie do interesariuszy
  • Edukację w zakresie zarządzania interesariuszami

Promujemy kulturę dialogu

Przeprowadziliśmy drugi w Polsce proces dialogu w 2010 roku wspólnie z firmą Provident Polska. Następnie w 2011 i 2012 roku zrealizowaliśmy projekty Akademia Dialogu oraz AA1000 w Polsce, które wprowadzały na polski rynek serię standardów AA1000 oraz promowały kulturę dialogu. Dzięki nim dwa standardy z serii AA1000 dostępne są bezpłatnie w języku angielskim.


Przydatne materiały


AA1000 Zasady Odpowiedzialności

AA1000 Zasady Odpowiedzialności (z jęz. ang. AccountAbility Principles Standard, w skrócie AA1000APS) zawiera trzy zasady przewodnie, które odnoszą się do całej serii standardów.
Zasady AA1000APS są przewodnimi zasadami w zarządzaniu interesariuszami.

AA1000 Weryfikacja

AA1000 Weryfikacja (z jęz. ang. AccountAbility Assurance Standard, w skrócie AA1000AS) jest standardem weryfikacji m.in. raportów niefinansowych.

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji 2011

Krótki, skondensowany przewodnik po zaangażowaniu interesariuszy i korzystaniu z metodologii AA1000.

Kontakt

Liliana Anam
E-mail:Liliana.Anam[at]csrinfo.org
Kom. 608 664 812

 

 

Ewa Zamościńska
E-mail:Ewa.Zamoscinska[at]csrinfo.org
Kom. 88 33 88 430