Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

Model zarządzania interesariuszami i dialog z nimi

Akademia Dialogu, spotkanie w Białymstoku 27.06.2012, Partnerzy: CSRinfo i Orange Polska, Patroni: AccountAbility, Ministerstwo Gospodarki
Akademia Dialogu, spotkanie w Białymstoku 27.06.2012, Partnerzy: CSRinfo i Orange Polska, Patroni: AccountAbility, Ministerstwo Gospodarki
9:30-16:30
Hotel Jana Pawła II
Wrocław
Świętego Idziego 2
50-328 Wrocław

O szkoleniu

 • Wdrażasz lub monitorujesz zarządzanie jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015?
 • Zajmujesz się komunikacją i/lub zarządzaniem odpowiedzialnością biznesu w organizacji?
 • Chcesz się dowiedzieć, jak konkretnie włączyć perspektywę interesariuszy w system zarządzania jakością i diagnozowanie kluczowych ryzyk dla Twojej organizacji?
 • Szukasz sprawdzonych i osadzonych w praktyce informacji na temat specyfiki CSR w kontekście komunikacji i zaawansowanych modeli dialogu z interesariuszami?
 • Zależy Ci na maksymalnym wykorzystaniu z korzyścią dla Twojej organizacji wytycznych najnowszej wersji ISO9001:2015 dotyczących zainteresowanych stron?
 • Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i poznać nowe trendy dotyczące fundamentalnej praktyki odpowiedzialnego biznesu, jaką jest dialog?

Rekomendujemy szkolenie:

 • osobom, które koordynują lub są bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie wytycznych normy ISO 9001:2015
 • osobom zarządzającym kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w swojej organizacji
 • zainteresowanym uspójnianiem systemu zarządzania jakością z procesami analizy ryzyk niefinansowych i wdrażania zasad odpowiedzialnego biznesu.

Chcemy jeszcze dodać, że…

Skuteczne budowanie wartości firmy w oparciu o najwyższe standardy zarządzania wymaga usystematyzowania wiedzy na temat zasad i narzędzi zarządzania interesariuszami. Jest to fundamentalna praktyka, która przynosi wiele korzyści tym firmom i organizacjom, które podchodzą

o niej w świadomy i usystematyzowany sposób.

Jeśli zajmujesz się jakością w organizacji to…

System Zarządzania Jakością wg najnowszej wersji normy ISO 9001:2015 wymaga, aby organizacja go wdrażająca określiła, kto i co w jej otoczeniu oraz wewnętrznych strukturach wpływa na realizację celów organizacji oraz na osiąganie zakładanych efektów. Aby było to możliwe, konieczne jest, kompleksowe zarządzania relacjami z interesariuszami, uwzględnianie szans i ryzyk związanych z ich perspektywą.

Przygotowaliśmy dla Ciebie bonusy w postaci:

 • Certyfikatu CSRinfo,
 • Bezpłatnej godziny konsultacji indywidualnej,
 • Standardu zasad dialogu z interesariuszami AA1000APS,
 • Publikacji elektronicznych dot. zarządzania interesariuszami.

Program

Nasz autorski program składa się z trzech bloków tematycznych.

1. Wprowadzenie do zarządzania interesariuszami

 • Interesariusze  – kluczowe pojęcie w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju
 • Zasady dotyczące zarządzania interesariuszami
 • Rola systemu zarządzania interesariuszami w organizacji

2. Zarządzanie interesariuszami w ujęciu norm ISO9001:2015 i PN-ISO 26000:2012

 • Jakie są zalecenia normy ISO9001:2015 w zakresie zarządzania relacjami z interesariuszami?
 • W jaki sposób wytyczne normy społecznej odpowiedzialności PN-ISO26000:2012 i międzynarodowego standardu dialogu z interesariuszami AA1000 mogą wesprzeć wdrażanie ISO9001:2015?

3. Proces zarządzania interesariuszami w praktyce

 • Jakie są kluczowe elementy systemu zarządzania interesariuszami?
 • W jaki sposób firmy i organizacje włączają perspektywę interesariuszy w proces identyfikacji istotnych ryzyk i podejmowania ważnych z perspektywy zarządczej decyzji?
 • Jakie skuteczne formy komunikacji z interesariuszami warto włączyć w proces zarządzania interesariuszami?
 • Na czym polega dialog z interesariuszami w oparciu o standardy AA1000?
 • Jakie są przykłady dobrych praktyk dialogu z interesariuszami i co wpłynęło na ich sukces?
 • Jakie błędy popełniają firmy w relacjach z interesariuszami i jak ich unikać?

Nasze metody szkoleniowe:

 • łączą prezentacje z pracą warsztatową,
 • pokazują konkretne przykłady z rynku polskiego i zagranicznego,
 • szkolenia prowadzą praktycy, którzy na co dzień zajmują się doradztwem w zakresie CSR, w szczególności procesy zarządzania interesariuszami i dialogu z nimi.

Cena

Cena uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu za jedną osobę:
wynosi 1599 PLN + VAT

Cena obejmuje:

 • Całodzienne szkolenie,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Przerwy kawowe i lunch.

Ponadto przygotowaliśmy dla Ciebie bonusy w postaci:

 • Certyfikatu CSRinfo,
 • Bezpłatnej godziny konsultacji indywidualnej,
 • Standardu zasad dialogu z interesariuszami AA1000APS,
 • Publikacji elektronicznych dot. zarządzania interesariuszami.

Zapisz się na szkolenie

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia wstępnej rejestracji.

Dane zamawiającego


Dane uczestnika 1. 1. Przesłanie Formularza Zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Na jego podstawie zostaje wystawiona faktura VAT. Płatność dokonywana jest przed szkoleniem.
 2. 2. Przyjmujemy rezygnację ze szkolenia w drodze pisemnej na email szkolenia@csrinfo.org. Przy odwołaniu szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni, opłata nie podlega zwrotowi.
 3. 3. Cena szkolenia obejmuje: 1 dzień szkoleniowy, materiały, przerwy kawowe oraz lunch.
 4. 4. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu uczestnika szkolenia.
 5. 5. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany daty szkolenia w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników by móc uruchomić szkolenie.

Kontakt

 • Masz pytania odnośnie programu?
 • Nie wiesz, które szkolenie wybrać dla siebie?
 • Chcesz by takie szkolenie było w Twojej firmie?
 • Chcesz by szkolenie odbyło się w Twoim mieście?
 • Chcesz dokonać rejestracji na szkolenie?

NAPISZ DO NAS: szkolenia@csrinfo.org

ZADZWOŃ: 608 664 812

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.