Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

Zmiana klimatu

W 2008 roku zrealizowaliśmy projekt edukacyjny dot. znaczenia zmiany klimatu dla społeczeństwa
i gospodarki. W tym czasie w Polsce mało kto interesował się tą tematyką, mimo iż w Europie Zachodniej był to temat goszczący w codziennej prasie, wpływający na biznes w każdym aspekcie. Dzięki partnerom takim jak firma Vattenfall Poland i ONZ-towska agenda UNEP przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce badanie dotyczące postaw Polaków wobec zmiany klimatu.

Opracowaliśmy również przewodnik dla firm po zmianie klimatu, do którego zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i ekspertów, by zaprezentować spektrum różnych punktów widzenia. Publikacja zawiera również wyniki badania, a także praktyczne wskazówki dla biznesu.

Publikacja została ogłoszona podczas konferencji w 2008 roku. Inicjatywa została włączona
do UNEP-owskiego projektu „Kick CO2 habit”. Patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo Środowiska. Natomiast patronat specjalny Business Centre Club oraz Skandynawsko-Polska Izba Handlowa.


Partnerzy


Paron honorowy


Patron medialnyPatronat specjalny


Materiały


Przewodnik dla firm o zmianie klimatu. Wyzwania dla polskiego biznesu.

Przewodnik prowadzi czytelnika przez tematykę zmiany klimatu, wskazując główne wyzwania i zagadnienia. Publikacja prezentuje różne perspektywy. Wyposaża również czytelnika w szereg odnośników do narzędzi i wartościowych źródeł informacji.