Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

Wolontariat pracowniczy

Na czym polegał projekt?
W 2011 roku wspólnie z Tchibo Warszawa przygotowaliśmy pierwszy przewodnik dla biznesu „Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu”. Dostrzegaliśmy, że rośnie zainteresowanie praktyką wolontariatu pracowniczego i chcieliśmy udostępnić firmom wiedzę w tym temacie.

Jaki był cel publikacji?
Celem publikacji było przybliżenie realiów wolontariatu pracowniczego – wyzwań i szans, jakie wiążą się z jego wdrażaniem oraz dostarczenie praktycznej wiedzy na temat tworzenia programów wolontariatu pracowniczego w przedsiębiorstwie. Publikacja ma ponadto na celu promowanie wolontariatu pracowniczego wśród polskich małych, średnich i dużych firm.

Do publikacji zaprosiliśmy autorów reprezentujących organizacje społeczne i biznesowe.
Patronat nad publikacją objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Projektowe UNDP oraz Inicjatywa Global Compact. Publikacja jest dostępna bezpłatnie, zarówno w wersji elektronicznej jak
i drukowanej

Co zawiera przewodnik?
W publikacji zostały przedstawione wnioski z pierwszego w Polsce badania, dotyczącego tej formy zaangażowania społecznego. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2011 roku wśród 24 firm, które wyłoniono spośród podmiotów komunikujących działania wolontariatu na łamach portalu CSRinfo.org lub w Raporcie Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Ponadto publikacja zawiera szereg przykładów programów wolontariatu pracowniczego oraz wiele praktycznych wskazówek.


PartnerzyMateriały


Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu

Jedna z pierwszych publikacji na rynku prezentująca praktyki wolontariatu pracowniczego. Materiał pokazuje liczne case studies i wskazuje na co warto zwrócić uwagę przy organizacji wolontariatu pracowniczego.