Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

Wolontariat kompetencyjny

Śniadanie branżowe, 15.12.2014, Warszawa

Na czym polegał projekt?

W ścisłej współpracy z bankiem Zachodnim WBK przeprowadziliśmy projekt edukacyjny, który miał na celu rozwój praktyki pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego w Polsce. Jednym z jego efektów jest publikacja poradnikowa pt.: „Pracowniczy wolontariat kompetencyjny w Polsce. Od pomysłu do sukcesu”.

Skąd idea na taki projekt?

Badania zaangażowania społecznego Polaków i firm w Polsce wskazują, że nadal nie jest w pełni wykorzystywany potencjał pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego. Jednocześnie stale docierają do nas sygnały ze strony firm i partnerów społecznych, że istnieje potrzeba jej rozwoju.

Brakuje natomiast w Polsce wiedzy o zasadach i korzyściach tego typu wolontariatu. Dlatego podjęliśmy temat pracowniczego wolontariatu kompetencyjny we współpracy z Bankiem Zachodni WBK, który postanowił rozwijać w swoich strukturach pracowniczych tą formę zaangażowania społecznego.

Jakie działania zostały podjęte?

Postanowiliśmy sprawdzić jakie konkretnie są przyczyny małej popularności pracowniczego wolontariatu pracowniczego w naszym kraju. Zainicjowaliśmy działania na rzecz tej praktyki
w szerokim gronie praktyków i ekspertów. Zapytaliśmy ich o doświadczenia i opinie na temat tej wyjątkowej formy współpracy międzysektorowej.

W tym celu przeprowadziliśmy ekspercki panel interesariuszy Banku Zachodniego WBK dedykowany tematowi potrzeb i możliwości rozwoju tej formy wolontariatu w Polsce. Towarzyszyło mu badanie opinii organizacji społecznych, szkół i uczelni, przedsiębiorców a także pracowników BZ WBK na temat wolontariatu kompetencyjnego.

Wnioski z panelu i badania włączyliśmy w opracowaną w wersji elektronicznej i drukowanej publikację poradnikową pt: „Wolontariat kompetencyjny. Od pomysłu do sukcesu. Przewodnik po wolontariacie pracowniczym”. Patronat nad publikacją i konferencją objęło Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej.

Projekt uwieńczyło przeprowadzone w grudniu 2014 roku świąteczne śniadanie dedykowane tematowi pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego. Patronat nad publikacją i konferencją objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Na spotkanie organizowane w Warszawie przyjechali uczestnicy z całej Polski. Relację ze spotkania możesz obejrzeć w Galerii.


Partnerzy


Materiały


Wolontariat kompetencyjny. Od pomysłu do sukcesu

Publikacja dotycząca wolontariatu kompetencyjnego zarówno dla firm jak i organizacji społecznych. Poradnikowy charakter publikacji ułatwia wdrażanie pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego zarówno pracodawcom, jak i ich partnerom społecznym. W publikacji zamieściliśmy wypowiedzi i rekomendacje działań szerokiego grona ekspertów, praktyków zmian społecznych, przedstawicieli firm i wolontariuszy.