Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

Śniadania branżowe

Śniadanie branżowe ogłaszające wyniki analizy raportowania CSR 2011, Warszawa, 27.09.2011

W 2011 roku rozpoczęliśmy cieszącą się dużą popularnością inicjatywę tzw. „Śniadań branżowych CSR”. W przyjemnej atmosferze porannego śniadania, sprzyjającej dzieleniu się doświadczeniom
z zakresu wdrażania odpowiedzialnego biznesu, przybliżamy menedżerom i specjalistom dobre praktyki
i zwracamy ich uwagę na trendy z nimi związane.

Na czym polegają Śniadania branżowe?

Śniadania dedykowane są osobom zainteresowanym zawodowo daną tematyką. Zazwyczaj
są to spotkania w gronie ok. 30-40 osób. Organizujemy takie wydarzenia, w jakich samych chętnie bierzemy udział. Zależy nam zatem na intensywnym przekazie wiedzy, którą można przełożyć na praktykę,
na prelegentach w interesujący sposób dzielących się swoimi doświadczeniami i na miłej atmosferze stwarzającej komfort otwartej dyskusji i poznawania nowych osób.

Jakie tematy poruszane są podczas Śniadań?

Każde z naszych „Śniadań branżowych” dedykowane jest najbardziej interesującemu w danym momencie menedżerów i specjalistów tematowi. Adekwatnie do tematu przewodniego organizowanego przez nas wydarzenia zapraszamy do partnerstwa w jego przeprowadzeniu firmę, której dobre praktyki warto lepiej poznać.
Śniadania branżowe dedykowaliśmy m.in. wynikom badania praktyki raportowania CSR
w Polsce, praktykom pracowniczym z perspektywy zarządzania odpowiedzialnością biznesu, trendom CSR w Polsce i na świecie czy też korzyściom prawidłowo prowadzonego dialogu z interesariuszami.

Z kim współpracujecie przy Śniadaniach branżowych?

Bardzo często realizujemy Śniadania przy współpracy z firmą jak i organizacją społeczną. Jeśli jesteś zainteresowany/na współpracą prosimy o kontakt: 608 664 812 lub 883 388 430.