Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

2.04.2009

Postrzeganie CSR wśród studentów kierunków ekonomicznych w Polsce 2007

Postrzeganie CSR wśród studentów kierunków ekonomicznych w Polsce 2007

Podsumowanie badania przeprowadzonego wśród polskich studentów na temat ich rozumienia i postrzegania społecznej odpowiedzialności bizensu.

Do pobrania


Postrzeganie CSR wśród studentów kierunków ekonomicznych w Polsce

Rok wydania: 2007
Język: Polski
Instytucja: OIKOS Warszawa i Liga Odpowiedzialnego Biznesu