21.02.2012 r.

Polscy Internauci wobec pomagania: raport

Kliknięcie w baner lub link to najbardziej rozpowszechniona forma niesienia pomocy za pośrednictwem internetu. W ten sposób przynajmniej raz w tygodniu pomaga 42 proc. internautów – wynika z badania przeprowadzonego przez serwis StudentsWatch.pl we współpracy z platformą charytatywną Siepomaga.pl.

Klikanie, czyli tzw. Slaktywizm  (z ang. slacker-wałkoń i activism - aktywizm), jest jednocześnie uznawana za mniej skuteczną formę pomagania niż przekazanie 1% podatku czy oddanie swoich rzeczy na cele charytatywne. W dalszej kolejności, choć znacznie rzadziej, internauci pomagają poprzez aktywność w serwisach społecznościowych.

Co trzeci ankietowany przyznał, że przynajmniej raz w tygodniu zachęca swoich znajomych do udziału w akcji charytatywnej, zamieszczając link w swoim profilu. Pomagający w ten sposób najczęściej wskazują Facebooka (91,6 proc.) i nk.pl (28,2 proc.).

Formy pomagania

Najbardziej powszechną formą wsparcia okazała się pomoc finansowa, którą zadeklarowało ponad 70 proc. internautów. W wolontariat zaangażował się co piąty ankietowany, chociaż przeważająca grupa to osoby uczące się i studiujące, w wieku 16-25 lat (41,1 proc.), które jeszcze nie osiągają stałych dochodów.

Najczęstszą formą wsparcia finansowego było wysłanie SMS-a oraz przekazanie 1% podatku.

Więcej osób zadeklarowało skłonność do przekazania pieniędzy bezpośrednio osobie potrzebującej (w tym żebrakom) niż wolontariuszom – tylko co trzeci internauta nie pomaga bezdomnym i ulicznym żebrakom proszącym o pomoc.
Produkt oznaczony jako charytatywny kupiło 38,8 proc. internautów. Najmniej osób zdecydowało się wziąć udział w aukcjach charytatywnych, które są dość często organizowane w Internecie.

Komu pomagają?

W ciągu ostatniego roku 53,5 proc. ankietowanych wsparło organizację pozarządową, 49,9 proc. osobę indywidualną, a 28,8 proc. konkretną akcję charytatywną.

Wspierając konkretną organizację pozarządową, internauci przede wszystkim kierowali się działalnością i misją organizacji (36,6 proc. wskazań wśród osób wspierających organizacje) oraz wygodnymi formami pomagania (19,2 proc.).

Dlaczego pomagają?

Ankietowani otwarcie przyznają, że pomagają najczęściej ze względu na swój system wartości i sumienie. Drugim czynnikiem jest poprawa samopoczucia oraz możliwość znalezienia się w podobnej sytuacji w przyszłości. Nie zachęca ich natomiast presja społeczna („bo inni tak robią”) oraz możliwość upublicznienia swego nazwiska. Interesowne pomaganie częściej przypisujemy innym osobom, które w ten sposób chcą poprawić swój wizerunek.

Bariery pomagania

Największą barierą pomagania jest zła sytuacja materialna. 76 proc. osób przyznało, że pomagałoby więcej, gdyby poprawiła się ich sytuacja finansowa. Kolejną barierą dobroczynności jest nieufność wobec osób albo instytucji, które proszą o pomoc – zniechęca to ponad 45 proc. ankietowanych.

37,3 proc. internautów rezygnuje z pomagania organizacjom, które nie zamieszczają informacji na temat swojej działalności oraz sposobów wsparcia konkretnej osoby. Z drugiej strony, szum medialny też nie sprzyja pomaganiu. Chociaż zdecydowanie mniej, bo 14,9 proc. ankietowanych, przyznało, że nadmiar informacji na temat akcji charytatywnej zmniejsza w nich chęć niesienia pomocy.

Większość osób nie oczekuje niczego w zamian za udzielenie pomocy. Jedynie 13,5 proc. ankietowanych, przekazując datek, lubi otrzymać upominek lub gadżet. 65,9 proc. osób pomaga, ponieważ to sprawia, że czują się lepszymi ludźmi.

Informacje o badaniu
Badanie zrealizowane w grudniu 2011r. na próbie 1 000 użytkowników serwisów StudentsWatch.pl i Siepomaga.pl w wieku powyżej 16 lat, metodą CAWI. Głównym celem badania była analiza postaw internautów wobec pomagania. Badanie postaw obejmowało badanie wiedzy, opinii i zachowań związanych z pomaganiem, również w formie on-line

Badanie [PDF]: Polscy internauci wobec pomagania. Raport badawczy

Rok wydania: 2012

Język: Polski

Instytucja: Siepomaga.pl, StudentsWatch.pl

Źródło: CSRinfo.org
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop