26.01.2012 r.

Korzyści darowizn rzeczowych - doświadczenia amerykańskie

Badanie Indiana University’s School of Public and Environmental Affairs (SPEA) na rzecz Good360, organizacji non-profit zajmującej się od 30 lat darowiznami rzeczowymi pokazuje, że przekazywanie produktów może przynieść firmie korzyści społeczne i finansowe przy minimalnym nakładzie kosztów i ryzyku.

W USA darowizny rzeczowe mają przewagę finansową nad darowiznami pieniężnymi wynikającą z odliczeń od podatku. Poza tym, jak dowodzi badanie, darowizny rzeczowe mogą przynieść identyczne korzyści wizerunkowe jak programy marketingowe, jednak po niższym koszcie. Firmy, które korzystają z takiej formy darowizn unikają również opłat i negatywnych implikacji wizerunkowych związanych z pozbywaniem się towaru lub nadwyżek zapasów.

Raport z badania dostarcza również ram do analizy kosztów i korzyści związanych z darowiznami rzeczowymi (formularze i pytania pomocnicze).

Dla porównania w Polsce wraz ze zmianą przepisów w 2009 roku firma przekazując darowiznę rzeczową w postaci żywności może skorzystać z preferencji podatkowych pod warunkiem, że przekazanie żywności na cele charytatywne realizowane jest na rzecz organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Więcej informacji w tym zakresie na stronie www.pomagam.bankizywnosci.pl

Liczący 63 strony amerykański raport jest dostępny na stronie: http://about.good360.org/productdonationresearch

Źródło: CSRinfo.org
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop